I runddansen om signalbygget på Tjuvholmen, burde det være interessant å vite/finne det egentlige motivet til bygget. En ting er sikkert, et slikt bygg vil være spektakulært og skape ringvirkninger på godt og vondt i framtiden, men, igjen hva er det egentlige motivet for et slikt bygg? I min enfoldighet.

Det vil sikkert være svar fra mange hold, men, hva og hvorfor ønsker Hamar kommune et slikt bygg på Tjuvholmen? Stormannsgalskap?

Og hvorfor haster det med å ta en avgjørelse, siden vi ikke vet om hvordan byens infrastruktur rundt framtidens jernbane blir? Kommunen har gjort et godt arbeid med arealplanen, men, mangler egentlig større visjon for hvordan byen bør bli i lengre perspektiv; byggehøyder, tetthet, infrastruktur, videre utvidelse etc. Hva med Vang som ble slått sammen med Hamar med tanke på dette?

I og med at Hedmarken vokser og blir en sterkere region, burde og bør kommunene samarbeide (ev. kommunesammenslåing) med tanke på lokke tilflyttere hit, uten å bygge byen i ”hjel”. Det skjeles til skattepenger til hver kommune, men, det burde ikke være det avgjørende. Tenk grønt miljø, kjære politikere.

Under arbeidet med arealplanen, var det foreslått 4 alternativer for utbygging av perlen vår, der 0- eller 1-alternativet vil være ideelle for Tjuvholmen, bevare den best mulig for kommende generasjoner og barnefamilier.

Når det gjelder motivet til Arthur Buchardt, tror jeg svaret gir seg selv?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00