Mens statsminister Erna Solberg farter land og strand rundt som sjarmtroll, flesker kommunalminister Sanner og finansminister Jensen til under overflaten. Lukten av Høyre-politikk begynner nå å sive opp fra katakomber og bankhvelv: skattelette til velhavende og bedrifter, dramatisk økning av skattesatsene for de med minst kjøpekraft - uføretrygdede og de som går over på alderspensjon.

I Hamar Arbeiderblad 30. mars kan en lese at uføretrygdede og pensjonister som før 1. januar 2015, var beskyttet av regelen om lav skatt, nå skal skatte som av vanlig arbeidsinntekt. Dette gir en plutselig og stor nedgang i kjøpekraft for mange.

For undertegnede går netto utbetaling pr. måned ned fra 17.739 kroner i uføretrygd til 15.038 kroner i alderspensjon ved 67 år. En skatteskjerpelse på 2.700 kroner, som reduserer kjøpekraften inn mot pensjonistalderen med 15 prosent pr. måned. Hvilken annen «statsansatt» vil gå med på noe slikt?

Jeg har basert budsjettet mitt på den uføretrygden jeg hadde før «Høyre-skandalen» ble innført. Det er ikke noe mer jeg krever enn å få beholde kjøpekraften fra to år tilbake - 17.739 kroner.

Etter mange år som uføretrygdet og nå som 67-årig alderspensjonist sier jeg meg villig til å arbeide og spør NAV om eventuell bistand til å finne lønnet arbeid som kompensasjon for den store nedgangen i kjøpekraft. NAV-Hamar svarer ikke på noe. Jeg får svar fra NAV-Ålesund. De sier alderspensjonen er korrekt utregnet, noe jeg ikke har etterspurt. Hvis det er noe mer jeg lurer på, må jeg ta kontakt med mitt lokale NAV-kontor og ligningskontoret?

På NRK-dagsnytt, 31. mars, fremstår kommunalminister Sanner som tåkefyrste. Det skjer samme dag som selvangivelsen for 2015 legges ut på nettet. Sanner sier: Vi prøver, gjennom å legge selvangivelsen ut på nettet, å legge til rette for at kommunene kan bruke penger på noe annet. Men, sier han, vi har selvfølgelig fortsatt et tilbud til de som ønsker papirutgaven av sin selvangivelse. Effektiviserende for folk i kommunene, Sanner. Da kan jo de som rammes hardest bare stille spørsmålene sine til «Altinn», så slipper saksbehandlerne den jobben.

«Det som ikke er moralsk forsvarlig er heller ikke politisk forsvarlig», Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Siv Jensen. Dere kan legge dere den berømte kinesiske statsmannen Chang-Kai-Cheks ord på minnet. Han kjempet mot statstyranniets urettferdigheter overfor folket. Dette utsagnet gjelder som aldri før i «velstands-Norge.»

Jeg stiller dette spørsmålet til kommunalminister Jan Tore Sanner: Hvorfor gjør Sanner og Høyre-regjeringen dette mot de med minst kjøpekraft? Vennligst svar i denne avisen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00