De fleste togreisende går ikke til og fra togene i dag og vil ikke gjøre det i fremtiden.

Det andre argumentet Bane Nor bruker mot Øst-alternativet, er at Hamar vil få et todelt sentrum. Det argumenteres med at mange av sentrumsvirksomhetene vil flytte etter til den nye skysstasjonen/jernbanestasjonen. Det er ikke nok handlende og liv i dagens sentrum. Dersom vi skal ha to sentra, blir dagens sentrum utarmet. Vi får to dårlige sentra, blir det sagt.

Dette skrev Ole Jonny Trangsrud 15. mars.

Men hvem er det som ønsker å flytte etter med butikker, serveringssteder, kontorer osv. til et trafikknutepunkt ved Vikingskipet? Jeg har reist mye med tog her i landet og ellers i verden. Er stasjonsområdene i Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Kristiansand de områdene hvor man slåss om å få etablere butikker og restauranter?

Er dette de områdene som man først tenker på som de mest tiltrekkende områdene, områder som man bare «må» oppsøke når man besøker byene? Er det sterkt press på å få etablere seg så nær stasjonene som mulig? Stasjonsområdene i København, Stockholm, Hamburg, Budapest, Sevilla, Milano, Buenos Aires eller Mumbai, er det få som vil trekke frem som perlene i byene.

Hvor er de gode eksemplene, Bane Nor, på at det har blitt todelte bysentra på grunn av jernbanestasjonens beliggenhet? HA gjorde et tappert forsøk, over to helsider i en lørdagsavis for godt og vel et år siden, på å forklare et todelt Kongsvinger med at stasjonen der ligger på feil side av Glomma. I Elverum styres ikke utviklingen i særlig grad av hvor stasjonen ligger. Heller ikke sentrumsutviklingen i Brumunddal eller Eidsvoll synes å være spesielt opptatt av stasjonenes beliggenhet.

I Hamar synes også utviklingen å gå sin gang ganske uberørt av akkurat hvor stasjonen er i byen. Politiet flyttet for en god del år siden fra like ved stasjonen til ikke langt fra Vikingskipet. Og Statens vegvesen, som lå ca. 600 m. fra stasjonen, flyttet også til nybygg ganske midt mellom dagens stasjon og Vikingskipet. Hvordan kunne de finne på det dersom det betyr så mye å være like ved stasjonen?

Det enkleste er å spørre de næringsdrivende, butikkene og utestedene om de vil flytte etter til en stasjon ved Vikingskipet. Eller kanskje de vil bli værende og bli en del av den spennende utviklingen som vil komme når jernbanen blir bort og byen kan åpne seg mot Mjøsa som ingen andre mjøsbyer kan.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00