Jeg har ikke status som pasient. Men etter et hardt hjerneslag med lammelse i venstre side, og bortfall av sidesyn, er jeg svært avhengig av hjelp til både dusjing, og å få lagt meg til sengen, og for å stå opp fra sengen. Jeg er så heldig at jeg får bo i en trygdeleilighet på Prestrudsentret. Her får jeg den hjelpen jeg har behov for av omsorgsfulle pleiere.

Men her har jeg flere ganger vært vitne til at pleier som er midt i et stell får oppringing fra en kollega som er i en fortvilt situasjon, fordi en bruker holder på å falle i gulvet eller har falt i gulvet. Da må pleieren bare slippe det hun/han holdt på med. For så å løpe for å hjelpe sin kollega fra at det skjer noe fatalt. Dette er ikke en engangsforeteelse. Slikt skjer faktisk daglig, og ikke helt sjelden er det at brukerne må ligge i sengene både halvtimen og mye mer enn det i lengre tid er vanlig, før pleierne har mulighet og hjelpe.

Slik som pleierstaben nå må løpe som piska skinn fra en arbeidsoppgave til en annen, er det helt naturlig at det kan inntreffe at noen blir syke. Da må soneleder kaste seg over telefonen og ringe til pleiere som har fridag for å sondere om det kan være noen som har anledning til komme å hjelpe hjemmesykepleien ut av et vanskelig problem. Jeg undres på hvor lenge byens helseansvarlig mener å ture frem med å utnytte helse/pleiepersonalet på den måten. Dagens personalutnyttelse kan snart føre til at dagens pleiere også blir pleietrengende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00