Hovedmannen forklarte seg. Jeg lyttet, og forsvarte min rett til å stille spørsmål. Myr i bytte mot hytte er ikke greit.

Tre dager senere. Hovedmannen ringer igjen: «Styret har bestemt å be deg om å dementere dine utspill i myrsaken. Du er et kjent navn og en slik vinkling var ikke bra for oss. Den manglet helhet».

Jeg lyttet. Noterte. Skulle jeg dementere stilte spørsmål?!

Ja, jeg burde heller opptrådt som pressetalsmann for den berørte, Brøttum Almenning. Heller enn å bare rote opp i fakta omkring myras unike verdi som karbonlager burde det vært sammenlignet med olje, som ifølge hovedmannen er enda verre å handle med.

Jeg skulle ha informert om at det er en bakmann i BAs nettverk her som i lengre tid har tatt ut myrjord for legalt å omsette på markedet i mindre doser, kamuflert som matjord/hagejord.

«Vi har gjort en deal om at han, i stedet for å fortsette å ta ut torv (les; karbonlager) ved Lillehammer, handler med oss. Slik spares uttak der ved å ta ut her i stedet».

Graveskribenten ble ikke spesielt beroliget av informantens opplysning. Heller ikke at Sjusjøen – takket være slik hvitvasking av myrjord – skal være tjent med at det nå bygges fortettet hyttefelt nede i barskogbeltet i stedet for på barfjellet, gjorde inntrykk.

Dessuten, fikk jeg høre; slik myrhytteomsetning gir gode skattekroner til fellesskapet, og dekkoperasjonen skaper lokale arbeidsplasser (ref. kommunens visjon: vekst og utvikling).

Da undertegnede heller ikke mente nevnte kortsiktige effekt var til hinder for å bringe myrsaken ut i offentlighetens lys, og at et faktadementi ikke kjentes naturlig, ble en ny opplysning presentert. Informanten kunne vise til «en seriøs kilde» hos en annen aktør i markedet som for to år siden skal ha levert myrblandet matjord til en herværende bruker, nemlig undertegnede.

Jeg var dermed heller ikke rein, og har nå vist en inkonsekvent adferd – ble det påpekt.

Jeg stod uten forsvarer i saken, men etter en kort betenkningstid husket jeg leveransen, bekreftet handelen og erkjente at jeg ikke hadde funnet grunn til å mistenke mottatt vare for å inneholde stoffet myr.

Så kanskje også mat- og hagejord burde utstyres med varedeklarasjon på linje med mat-/palmeolje, kommenterte jeg.

Men uansett, jeg sitter i torvsaksa og får håpe på strafferabatt ved å samarbeide med påtalemyndigheten videre. Trolig finnes det flere lovlydige svarte-perer i myrsaken. Flere brukere og misbrukere, flere godtroende handelsmenn, rotfaste stråmenn, utørste tystere, uvitende bakmenn og intetanende pushere.

Sikkert er det at vi kjenner til medskyldige myndigheter som tidlig i dette kokende byggemarkedet skulle vært ute i miljøet og sikret nærkontakt, førstehånds kunnskap og et tett nettverk av sluser som styrer våre klimautslipp. Så slipper vi å havne med begge beina i myra. Men ansvar for kunnskap om rett og galt, bra og dårlig, har vi alle.

Samfunnet trenger enhver hovedmann og kvinne med pågangsmot, arbeidskraft, kreativitet – og klimarent rulleblad.

Så la oss dempe farten litt, puste ut og kikke mot horisonten. Det er framtida vi bygger. Nåtida blir fortid allerede i morgen.

For spørsmålene lar seg aldri stanse. Stadig færre svar kan tas for god fisk. I disse tider teller kun klodesunn handling.

(Ble det mer helhet nå?)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00