I HA 8. februar fremstiller styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, bøndene som ensidig snille gutter og jenter som ikke vil utrydde ulven, men som blir urettferdig behandlet av myndighetene på grunn av press fra naturvernorganisasjonene.

Det Frogner ikke nevner er at Senterpartiet, som er bøndenes viktigste politiske talerør, sist høst gikk til valg på et program som i klartekst, og i strid med Grunnloven, sier at de vil arbeide for å utrydde ulven fra norsk natur. Stort mer ytterliggående kan man vanskelig bli uten å gå til fysiske handlinger. Når vi så har en høyesterettsdom som viser at det foregår organisert ulovlig ulvejakt, blir Frogners «snille-gutter-fortelling» temmelig flau litteratur. Det hører også med i perspektivet at vi gjennom flere år har hørt fra politikere, fremstående representanter fra landbrukets organisasjoner og også fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, at de tar avstand fra lovbrudd, men har forståelse for ulovlig (ulve-) jakt.

Videre prøver Frogner å latterliggjøre naturvernorganisasjoners beregning av avskytningsprosenten i ulvestammen ved å fremsette bestandstall som har kommet 9. januar 2018. Så vidt jeg forstår har organisasjonene i sine beregninger, brukt de offisielle tall som forelå da Rovviltnemdene fastsatte kvoten. Dersom Frogner mener å antyde at nemndene hadde bestandstall overensstemmende med de tall som har kommet flere måneder senere og fastsatt fellingskvote etter disse, er det en meget interessant opplysning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00