Med mange boligblokker i seks etasjer vil det etter hvert komme «krav» om flere og flere servicebedrifter og tilbud som genererer store parkeringsarealer, bredere veier og fortauer. Boligblokkene vil også bevirke store parkeringsarealer, fordi familien som bor der vil få mange gjester og de kommer ikke dit med kollektivtransport. De skal ha med seg flere par ski og akebrett, kjelker og flere par støvler.

Store arealer asfalteres og smeltevannet flommer uhemmet nedover og lager store problemer.

Er det ikke friluftsliv og rekreasjon i naturen som er hovedmålet med et sted som Sjusjøen? Det er bedre å satse på Moelv for å få en by som ekspertene mener et hovedsykehus trenger. Det er ikke like lett å satse på to hester, en kan forskreve seg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00