Det er, utrolig nok, lite snakk om denne faren i årets norske valgkamp, ikke minst fra Høyre.

Framtiden i våre hender og ZERO arbeider for å få klimapolitikk inn i valgkampen. Vi har stilt ti spørsmål til partienes førstekandidater i alle fylker. Spørsmål om tiltak vi mener må vedtas i neste stortingsperiode for å gjøre Norge hundre prosent fornybart innen 2040.

Vi har til nå fått personlige svar fra godt over hundre førstekandidater. Blant dem ingen av Høyres. Nå ber vi om svar fra deg.

Av våre ti spørsmål gjentar vi her to det skulle være lett å svare på, to om samferdsel, en sektor der det er mulig å kutte utslipp raskt.

1. Vil du i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som øker kollektivandelen og sikrer at all kollektivtransport er fossilfri innen 2025?

Fornybare løsninger er allerede tilgjengelig i kollektivtrafikken. Derfor kan den bli nær fornybar i 2025. Stortinget har et mål om å gjøre buss og bane utslippsfri. For å oppfylle målet trengs det politiske vedtak.

2. Vil du i kommende periode stemme for avgiftsendringer som hvert år gjør utslippsfrie biler mer konkurransedyktige, og lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025?

Stortingets mål er at nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025. Alt nå finnes nullutslippsbiler som dekker de flestes behov. Men skiftet i bilparken går ikke raskt nok.

Det vil være politisk vanskelig å øke avgiftene på fossile biler nok. Derfor bør Stortinget i neste periode lovfeste at bare nullutslippsbiler skal kunne nyregistreres fra 2025.

Stortingsperioden 2017–21 avgjør om Norge klarer å redusere utslippene så mye som klimatrusselen og internasjonale forpliktelser krever. Det blir nødvendig å gå fra uforpliktende mål, til effektive virkemidler. Politisk lederskap vil bli utslagsgivende.

Så hva svarer du Tonning Riise?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00