Løten Musikkråd har sett gjennom partienes valgbrosjyrer, og dette var det vi fant innenfor et utvidet kulturbegrep. Ikke mye konkret å glede seg over for bygdas kor og korps.

SV, Miljøpartiet De Grønne og Frp har ingenting.

Venstre:

• At støtten til kultur må kanaliseres på en måte som bidrar til kvalitet, bredde og mangfold

• Gi idretten gode rammevilkår

• Støtte Sentralen

• Støtte det gode arbeidet de frivillige gjør for friluftslivet i bygda

• Etablere stipendordning for de som vil satse videre innen musikk, film, teater, sang og dans

• Styrke bevisstheten rundt kulturminner hos innbyggerne ved samarbeid mellom skole, historielag og andre fagmiljøer innenfor kulturminner.

Senterpartiet:

• Løten skal være en kulturbygd – vi har mange lag og foreninger

• Kommunen som pådriver for godt samarbeid i kulturlivet

• Innbyggere i alle aldere skal ha et kulturtilbud

• Alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter

• Kommunen skal stimulere til dugnadsbaserte fellestiltak

• Tilbud om en allsidig kulturskole

• Ta vare på Løtens mange kulturminner

• Jobbe for gratis bruk av gymsaler

• Ivareta folkekirken.

Høyre:

• Øke støtten til kulturlivet og idretten i Løten

• Øke oppmerksomheten mot positive fritidsaktiviteter

Arbeiderpartiet:

• Et variert kulturtilbud for alle gjennom egne og regionale tilbud

• Videreutvikling av Kulturskolen

• Mer kunst i Løten

• Historiske Løten – bevare og utvikle

• På lag med frivilligheten. Ønsker fortsatt å satse på kultur for liten og stor, der alle blir inkludert. Frivillighet, idrett og kultur hører hjemme i Løten – det gir kraft, vekst og glede for oss alle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00