Tomta som russerne har kjøpt seg inn på ligger i Alvdal. Bitcoin er en digital valuta som man nå kan kjøpe for cirka 50.000 norske kroner, eller man kan bruke store datamaskiner til å regne seg fram til Bitcoin via Internett.

Den russiske Bitcoin «gruven» i Alvdal er liten, men vil allikevel bruke en strømeffekt på 5 MW. Bitcoin «gruvedrift» er store datamaskiner som jobber kontinuerlig, og det gir et totalt strømforbruk på 43 GWh pr. år. 43 GWh er like mye strøm som 2100 husstander bruker på et år. Hvis 43 GWh brukes til å lade el-biler så er det nok strøm til all kjøring et helt år med 19000 elbiler.

Men, denne Bitcoin «gruven» som russere skal tjene penger på i Alvdal, er bare en liten del av det selskapet Nordavind DC sites ønsker å få til. Det viktigste for Nordavind er å friste store selskaper til å kjøpe seg inn i tomtene deres og bygge enda større datasentre. De frister internasjonale dataselskaper med billig fornybar strøm, et pålitelig strømnett, og lave skatter og lave avgifter til stat og kommuner. Den viktigste ingrediensen her er fornybar energi – mye fornybar energi.

På Nordavind sin nettside reklamerer de med at tomta i Hamar har tilgang til 200 MW strømeffekt. Tomtene i Elverum, Rendalen og Tynset er oppgitt med tilgang på 100 MW strømeffekt hver. Strømeffekt i Grue og Sør-Odal er ukjent. Hvis man summerer opp det som er oppgitt, så tilbyr altså Nordavind en strømeffekt på sine tomter på svimlende 500 MW. Hvis bare halvparten av dette blir utnyttet av datasentre vil det kreve 250 MW strømeffekt. Til sammenligning vil Raskiftet vindkraftverk gi 111 MW effekt når det er ferdig. Det vedtatte Tolga kraftverk i Glomma vil gi 40 MW.

Når Eidsiva argumenterte for byggingen av Raskiftet vindkraftverk sa de at anlegget vil produsere strøm til 20.000 husstander. Raskiftet vindkraftverk vil faktisk gi nok strøm til å drifte alle biler og busser i Hedmark som el-kjøretøy. Men, Eidsiva har altså ikke tenkt å bruke strømmen til verken husstander eller el-biler. Eidsiva er medeier i Nordavind DC sites og vil selge det fornybare gullet fra Raskiftet og Tolga og andre kraftanlegg til datasentre.

Norge har allerede mye fornybar elektrisitet, og vi kan bygge ut mer, men all utbygging vil skade natur. Det eneste som kan forsvare mer utbygging av fornybar energi er etter vår oppfatning at den nye energien brukes til å fase ut fossil energi. Halvparten av energien vi bruker i Norge er fossil.

Naturvernforbundet i Hedmark utfordrer herved Eidsiva energi, Nordavind sites og Thomas Breen (Fylkesråd Næring og styremedlem i Nordavind) til å svare på følgende spørsmål:

Er det samfunnsnyttig energipolitikk å selge vår rene fornybare strøm til Biotcoin gruvedrift og andre store datasentre, i stedet for å bruke den til å fase ut fossil energi i Norge?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00