Han synes det er hyggelig med alle meldinger fra folk utenfra som er imponert over det som skjer i Ringsaker etter at hans drøye to år i lokalpolitikken.

Berg omtaler det fortreffelige ved kommune administrasjon og ved høyres politiske virke, og det negative og destruktive ved enkelt andres ytringer og meninger.

Vi har en fantastisk kommune som vi alle er glad i. Vi har store førsteklasses landbruksarealer. Milevis med strand og vakkert landskap langs Mjøsa. Små og store bygdesamfunn. Bekker, elver og sjøer. Store tursti og løypenett. Variert natur med jakt- og fiskemuligheter fra Mjøsa til fjell og vidde. Åstdalen og hytteområder. Sjusjøen og Natrudstilen, verdensberømte skiarenaer. To byer i vekst og ledige næringsareal langs en snart fire felts E6.

Dette er etterspurte kvaliteter som tiltrekker næringsliv, turister og nye innbyggere. Vi har muligheter til vekst på alle områder. Rådmannen og hans stab skal absolutt ha honnør for vellykket arbeid med utvikling og markedsføring av våre naturlige fortrinn. Vi har solid kommuneøkonomi og gode økonomiske resultater. Ringsaker tilbyr relativt bra omsorgs og utdanningstilbud. De fleste av oss har det godt. Jeg tror de aller fleste er enig med både Berg og undertegnede i dette.

Vi kan likevel ikke alle la dette bli en sovepute. Læreboka vår sier at vi folkevalgte skal sette dagsorden, formulere mål, finne løsninger og hele tiden skal lete etter forbedringer. Hvis jeg satt viljeløst og alltid stemte ja til rådmannens forslag, ville jeg svikte både læreboka og de som har valgt meg.

Berg antyder at Senterpartiet og Ringsaklista har som hovedmål å stemme mot Arbeiderpartiet, og at vi på hans språk anser dette som vårt «valide politiske fundament». Sannheten er at mer enn 80 prosent av alle kommunestyresaker er enstemmig vedtatt i tråd med rådmannens innstilling.

Berg skriver også: «Jeg er bekymret over enkeltes ønske om å sementere et fundament for mistillit til en svært dyktig administrasjon. En politisk konstruksjon bygd på misnøye, spekulasjon, grunnløs kritikk og behov for splittelse og egen markering er den største trussel mot fortsatt vekst og utvikling i Ringsaker.» Her hentydes utvilsomt til undertegnedes utsagn i møter og media. Berg beskriver våre negative egenskaper og adferd i sterke ord, uten å peke på et eneste konkret tilfelle hos verken Ringsaklista eller Senterpartiet.

I motsetning til Berg påpeker jeg tydelig hvilke uttalelser og saker jeg er misfornøyd hvis mine innlegg er av slik art. Kan Berg være vennlig å beskrive de hendelser og uttalelser som ligger til grunn for hans skarpe kritikk? Mener Berg at tidvis misnøye med saksutredning og innstilling fra rådmannen er det samme som mistillitsforslag?

Nylig avdøde Frank Aarebrot var arbeiderpartimann, statsviter, professor og demokratiets vokter. Han var etterspurt som foreleser langt ut over Norges grenser, og ga blant annet følgende råd til sine studenter: «Våg å være deg sjøl, delta i den offentlige debatten og prat rett fra levra.» Jeg har tillit til Aarebrots viten og vett, og jeg vil benytte meg av min menings- og ytringsfrihet også i framtida.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00