Et forslag om å bygge to høyhus på åtte etasjer i Kjonerudveien 2 i Ottestad ble presentert i Planutvalget i Stange kommune 25. september 2018. I det enstemmige vedtaket fra utvalget fremgår det at fortetting og høy utnyttelse er ønskelig, men at to punkthus på åtte etasjer (...) vurderes som massivt og ruvende i forhold til omkringliggende bebyggelse og landskap.

I kommunedelplanen for Ottestad står det at hensynet til kulturlandskapet og eksisterende bygg og anlegg skal vektlegges i planlegging av nye bygg og anlegg. Det skal legges vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.

Miljøpartiet De Grønne sier nei til høyhus i dette området. Kjonerudveien 2 ligger i et hellende terreng mot Mjøsa. Høyhus vil være dominerende og sperre for mjøsutsikten.

Noen synes å mene at høyhus vil være bra for den forventete befolkningsutviklingen i Ottestad, og at å bygge i høyden vil kunne spare dyrka mark. Men er ikke dette et litt for enkelt resonnement? Etter vår mening vil høyhus signalisere en form for urbanitet og vil kunne føre til ytterligere utbyggingspress, med fare for nedbygging av landbruksarealer.

Høyhus popper opp i regionen vår. Er høyhus blitt «det store nye», på linje med å bygge motorveier som gir en følelse av handling og styrke i lokalpolitikken? I vår tid betyr vekst og utvikling så altfor ofte nedbygging av natur, dyrka mark og kulturlandskap.

Det er vakkert på Hedmarken. Det rike historiske landskapet er noe å glede seg over – for alle vi som bor her, og for alle som vil flytte hit. Åsprofiler og landskapssilhuetter må bevares, som det så klokt står i kommunedelplanen for Ottestad.

Kommunestyrerepresentant Miljøpartiet De Grønne i Stange

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00