Kollektivt vern er helt nødvendige når leger jobber langt utenfor Arbeidsmiljølovens vernetidsbestemmelser. Gravide leger i tredje trimester (siste tre måneder av svangerskapet) må sikres automatisk vaktfritak. Av hensyn til kvinnen, fosteret, og ikke minst av hensyn til pasienten.

LES OGSÅ: Hamar sykehus best på overlevelse

Vaktgående leger i spesialisthelsetjenesten har stort ansvar og arbeider ofte alene. Arbeidsbelastningen er ofte høy på vakt, og dette er lite forenlig med å være i vaktarbeid på slutten av svangerskapet.

Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter har i tiår vært enige om vide unntak fra arbeidsmiljølovens vernetidsbestemmelser, fordi de er viktige for å få landets sykehus til å gå rundt. Dette har gjort det mulig for arbeidsgiver å planlegge med at leger jobber inntil 60 timer per uke, og 19 timer i strekk. Dette omfattende unntaket er gitt med en viktig forutsetning; ordningen er kollektiv for legene i et vaktlag. Arbeidsplanene må rullere etter et fast mønster og det skal være mulig for tillitsvalgte å føre kontroll med arbeidsbelastningen. Tillitsvalgte må kunne kontrollere at arbeidsgiver ikke vil drive rovdrift på våre leger. Vi trenger kollektivt vern når vi jobber så langt utenfor arbeidsmiljøloven. Fordi en sliten lege er en farlig lege.

Det har også vært en langvarig praksis i sykehus for automatisk vaktfritak for gravide leger i siste trimester. I fjor tapte imidlertid Legeforeningen en sak mot Spekter i arbeidsretten. Saken gjaldt vaktfritak for gravide leger. Dette har medført at mange gravide ikke lenger tilbys vaktfritak i siste trimester. Samtidig vegrer flere gravide seg for å be om vaktfritak av frykt for eget arbeidsforhold. Utviklingen får konsekvenser for rettighetene til å beholde full lønn og tellende tid for spesialisering. Dette svekker likestillingen, og kan medføre at flere leger blir sykemeldt i siste del av svangerskapet.

Vakt er alt arbeidet som finner sted på kvelder, netter og i helger. Dette er ikke vanlig dagarbeid, og legene er ofte helt alene på vakt. Det er derfor vaktene kan være så intense. Alle gravide leger har rett til å begrense vaktens lengde til ni timer. Men de har ikke automatisk fritak fra vaktene. Slik det var før. Nå gjelder individuelle vurderinger, og velvilje hos de lokale avdelingssjefene.

Praksisen for vaktfritak varierer mellom avdelinger og sykehus. Problemet kan være kombinert, både at ledere sier nei til søknader, og at legene selv ikke tør å spørre om fritak. I en situasjon hvor mange unge leger er i midlertidige stillinger, er det mange som er redde for ikke å få forlenget sine vikariater, eller bli forbigått på vei til fast stilling, dersom de ber om vaktfritak.

En gravid i åttende måned har stor mage. Hun kan ha hyppige dobesøk, hovne føtter, sliten rygg, følelse av at kroppen koker og alt det andre som kan følge med. Som gravid lege på vakt, må hun samtidig håndtere en rekke fysiske og/eller psykisk utfordrende oppgaver. Ni timer sammenhengende. Potensielt som eneste lege til stede. I verste fall kan dette medføre at både legen og pasienten får uønskede helseskader.

I de fleste tilfeller kan man tilrettelegge for at den kvinnelige arbeidstakeren kan være i arbeid. Hun kan kanskje ikke gjøre alle sine vanlige oppgaver, men hun er ikke syk bare fordi hun er gravid. Men dersom den gravide legen nå sier at hun ikke kan gå vakt, kan hun risikere at arbeidsgiver vil fortelle henne at hun må bli sykemeldt.

Som eksempel til etterfølgelse, har Legeforeningen i sin avtale lokalt med Helse Møre og Romsdal sikret «normale arbeidstider og arbeid» for de gravide: «Gravide som er i de siste tre månedene av svangerskapet gis fritak for vakt og går i vanlig arbeidsplan med unntak av fri før/etter vakt. Vakter erstattes av dagarbeid, der samlet arbeidstid ikke overstiger ordinær arbeidsplan. Gravide som søker fritak i medhold av denne bestemmelsen beholder full lønn, jf. Overenskomstens del A1, Kap. Pkt. 1.1.». Spekter har nektet å innføre denne avtaleteksten nasjonalt.

Støtt Legeforeningen i å få resten av landet til å følge det gode eksempelet Helse Møre og Romsdal setter. Fordi gravide leger må sikres automatisk vaktfritak i siste trimester. Det er det eneste forsvarlige – både for kvinnen, og ikke minst for pasienten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00