Hva har Hedmark gjort galt, siden Senterpartiet nå vil ta samferdselspengene våre? I påsken gikk Sp til kraftig angrep på jernbanesatsingen på Østlandet. Feil prioritering og unødvendig pengebruk, mente Sps Liv Signe Navarasete i et intervju til NRK Sogn og Fjordane. Den tidligere samferdselsministeren fra Sp var veldig kritisk til regjeringens kraftige økning i bevilgninger til jernbane.

Hun tenkte kanskje at vi på Østlandet ikke skulle høre nyheten, men saken avslørte hvordan Sp faktisk tenker. Navarsete mener jernbanesatsingen går utover veisatsingen der hun bor. Dette er helt meningsløst, og spesielt alvorlig når det kommer fra en av Senterpartiets mest sentrale politikere. Da kan det ikke bare avfeies som et tilfeldig utspill.

Sogn og Fjordane er heller ikke er glemt i vårt forslag til NTP. Fylket er faktisk blant de som med borgerlig flertall får store bevilgninger til infrastruktur. Fylket vil få en god vekst fra da Senterpartiet og Navarsete satt i regjering og lot veiene forfalle over hele landet. Nå skal hele landet både bygges og vedlikeholdes og ikke minst i Sogn og Fjordane. Men for Sp liker tydeligvis ikke at vi satser så offensivt på samferdsel. De skal ta jernbanen vår. Navarsete mener jernbanen er unødvendig, fordi det er så få som reiser med den. Da kjenner ikke hun og Sp Innlandet og Østlandet. Sp sitt utspill blir ekstra ulogisk og urimelig sett i lys av kritikken fra spesielt Ap om at Inter City bygges for sakte.

Satsingen på jernbane er viktig for å knytte oss tettsteder og regioner sammen. Vi ønsker å kunne bo i her vi bor, men også muligheten til å søke nye arbeidsmarkeder utenfor vår kommune. Derfor er vei og jernbane viktig, selv om Sp tydeligvis ikke forstår det.

I Nasjonal Transportplan legger regjeringen opp til en kraftig satsing på infrastruktur i hele landet. God infrastruktur er ryggmargen i vårt land. Det er ikke bare en kortsiktig utgift. Det er en god investering for oss og for fremtidige generasjoner. Derfor prioriterer vi infrastruktur høyere. 1 064 milliarder kroner skal investeres de neste 12 år. Veksten kommer fra økte bevilgninger over statsbudsjettet, mens bompengeandelen når går ned. Det hjelper med FrP i regjering. Navarsetes og Sp sitt utspill er en påminnelse om hvor viktig det er for Hedmark at Frp fortsetter i regjering.

Stortingsrepresentant Frp

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00