Mats Ødegård etterlyser svar på om det skal vere ein e i «Hedmarken» eller ikkje.

Det gamle namnet på Hedmarka var HeiðmQrk. MQrk er eit eit hokjønnsord med såkalla u-omlyd, og grunnforma er mark, som tyder skog eller utmark. Ordet Heið blei brukt om landet rundt Mjøsa og viste til heidningane som budde der, det vil si folk som ikkje var kristne.

Opphavleg har det altså aldri vore nokon e mellom He(i)d og mark. Lokalhistorikarane kan kanskje svare på når ein byrja å ta i bruk e-en, og om han til dømes kom inn i dansketida. I samband med dansketida blei mange norske namn forvanska – delvis til det ugjenkjennelege. Men i 2003 blei det i alle fall bestemt av klagenemnda for stadnamnsaker at ein skulle følgje lokal nedervd uttale, og at namnet skulle skrivast Hedmarken utan e.

Området har også gjeve namnet til fylket. Så det er ingen grunn til at ein skal skilje mellom desse to ved å bruke ein e i det eine namnet og ikkje det andre. Det er det same namnet/ordet det er snakk om.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00