Kan det være mulig? Ringsaker kommune er på bunnivå i vannkvalitet sammenlignet med andre kommuner.

Dette går fram i en rapport fra kommunebarometeret som kontrollutvalget i Ringsaker kommune har grepet fatt i.

Nå får rådmannen i oppgave å finne ut hvorfor det er blitt slik.

Likeså er leveransetjenesten for vann og avløp altfor dårlig, og det går fram av rapporten at her ligger kommunen på 397. plass i kommunebarometeret for 2019. Svikten her vises ved at brudd i vannleveranse (snitt timer per år per innbygger) er for høy.

Denne frekvensen har endret seg stort fra fjoråret, går det fram av rapporten.

God vannkvalitet har vi tatt som en selvfølge i Ringsaker. Derfor er det høyst urovekkende å bli konfrontert med slike fakta som dette.

Det er å håpe at det er enkelte vannverk som står for en slik utvikling og at det fortsatt er høy vannkvalitet i sentrale områder.

Uansett, det bør være grunn til sterkt fokus på denne urovekkende meldingen. Vi må være på vakt! For er det noe som vi tar for en selvfølge, er rent vann.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00