I løpet av de siste ti årene har aksepten for at vi har menneskeskapte klimaendringer økt kraftig. Imidlertid er ikke problemene løst av den grunn. Tvert imot har problemene bare forflyttet seg rett inn i gruppen med stort og ekte klimaengasjement. Men som svært entusiastisk også går inn for løsninger som de ikke har noen teknisk bakgrunn og systemforståelse til å vurdere konsekvensene av.

Grunnleggende i norsk klimapolitikk er den teknisk særdeles amatørmessige forestillingen om at bare vi bruker mer elektrisk strøm, da er klimaproblemene løst. I en verden der 80 prosent av verdens elektrisitet er basert på brenning av fossile brensler. Og der ny fornybar strøm ikke en gang dekker halvparten av verdens økende behov for elektrisitet.

Elbiler skal være forurensningsfri fordi de kan gå på fornybar strøm. Ja, hva er det som skiller elbiler fra andre strømforbrukere i så måte? Teknisk er det imidlertid slik at også elbiler øker behovet for strøm. Det å erklære akkurat de som fri for klimagassutslipp, betyr ikke annet enn at klimagasskonsekvensene dyttes over på resten av strømforsyningen i et rent svarteperspill.

For Norge er det årlige strømbehovet for full elektrifisering av personbilflåten beregnet til 7 TWh (milliarder kilowattimer), eller seks prosent av norsk strømproduksjon. Går vi sørover i Europa til for eksempel Tyskland med et strømforbruk per innbygger på ca 1/3 av vårt, ville full overgang til elbiler kreve 20 prosent av deres strømproduksjon i dag. Jeg deler ikke troen på at stor økning i strømforbruk verken har betydning for daglig strømproduksjonen, eller den tiden som trengs før fossilkraftverkene er ute av strømforsyningen.

Både fornybar elektrisk strøm og bioenergi er ytterst begrensede ressurser. Planteoljer og skog ønsker vi å utnytte til biodrivstoff. Men brukt til å redusere klimagassutslippene fra våre naboers kullkraftverk, ville klimagevinsten bli både to og tre ganger større. Det hjelper ikke at noen ekte klimainteresserte brenner for biodrivstoff til biler og fly. Helhetstenkning sier at det er helt feil som klimatiltak.

Min venn, Atle, sier i ironi at han ikke tror på klimaendringer fordi konsekvensene i å tro på det er så dystre. Haavard sier at det er den menneskelige natur vi kjemper mot. Ubehagelige konsekvenser rasjonaliserer vi bort. De som kaller seg «klimarealister» vil knapt tro på menneskeskapte klimaendringer sjøl når klimakatastrofen er over oss for fullt. Mine klimavenner med et like sterkt og oppriktig klimaengasjement som jeg, satser på teknisk uholdbare lettvintløsninger som bare øker klimagassutslippene.

Det er all grunn til å spørre: Har klimaet egentlig noen sjanse?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00