Hamars innbyggere blir vanligvis benevnt som «hamarsinger». Endelsen –ing er en vanlig endelse i mange innbyggernavn i Norge og er av nordisk bakgrunn, blant annet i elverumsing, tynseting, rørosing, trysling, sarping med flere.

«Hamarenser» med endelsen –enser er også hørt om Hamars innbyggere. Dette har sin historie. I latin har man endingen -ensis i adjektiv. Latin er kirkens opprinnelige språk, og med opprettelsen av bispeseter og katedraler, kom katedral-skolene, bl.a. i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Hamar. Dette medførte latinske navn som har hengt i lenge: Schola cathedralis +BYNAVN+ensis. Hamar katedralskole ble således Schola cathedralis hamarensis og er en av de eldste katedralskolene i Norge. Følgelig ble trolig «hamarenser» tatt i bruk.

Andre byer har samme endelse bl.a. bergenser, (med katedral/bispesete) men også byer uten dette, som gjøvikenser, drammenser, haldenser.

Sannsynligheten om at muntlig tradisjon stadig er i påvirkning på skriftsspråket, kortest uttale og få stavelser (-ing med en stavelse kontra -enser med to) gjorde sikkert at du ble «hamarsing».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00