Den siste tiden har det vært en rekke oppslag i HA om Hamar sentrum og også en serie som heter «HA jakter på Hamars sjel». Viktig og interessant lesning som øker bevisstheten og kunnskapen. Dette sier oss noe om hva som er viktig å ta vare på i Hamar for å få den gode sentrumsutviklingen som vi alle ønsker. Selv om disse oppslag ikke direkte er ment som innlegg i jernbanedebatten, er det ganske innlysende at de også berører denne.

Det har vært en rekke oppslag om økte parkeringsavgifter i sentrum og et oppslag (HA 5. januar) om «Sentrumsutvikling: Ny rapport viser fordeler med bilfritt sentrum». Dette ble så fulgt opp med eksempel på hva som har skjedd i Fredrikstad (HA 8. januar). I HA-serien med jakten på Hamars sjel, har det vært en rekke interessante intervjuer med tradisjonsrike forretninger/virksomheter i Hamar sentrum. Det er bred enighet om at det må komme flere forretninger og annet som trekker folk og er med å skape et levende sentrum i Hamar. Et tosiders, flott oppslag (HA 12. januar) forteller så med all tydelighet hvor viktig Mjøsa har vært, er og vil være for utviklingen av Hamar by.

Alt dette er med på å understreke hvor viktig det nå er at vi får flyttet jernbanen i Hamar bort fra strandsonen foran byen og plassert den nye jernbanestasjonen ved Vikingskipet. Mine argumenter og de store sammenhengene har jeg beskrevet i min høringsuttalelse i jernbanesaken (se alle uttalelsene på nettsiden til Hamar kommune). Her vil jeg bare ta med noen stikkord for hvorfor Øst med jernbanestasjon ved Vikingskipet vil styrke Hamar sentrum:

• Mindre biltrafikk i sentrum av Hamar: De fleste togreisende bor/jobber ikke i sentrumskjernen. Disse togreisende bruker i stor grad bil (med parkering i byen) eller blir kjørt. All denne trafikken inn/ut av sentrum (i stor grad i rushtiden) vil da opphøre – de skal jo til stasjonen.

• De som bor/arbeider i sentrum i dag, vil ikke de da begynne å kjøre bil til den nye jernbanestasjonen? Nei, jeg tror ikke det. Mange vil kunne gå, og ellers vil det være effektive kollektivløsninger (busser og alt hva fremtiden vil bringe av selvkjørende busser med mer).

• Mindre forurensning, færre ulykker og triveligere bysentrum uten biltrafikk til/fra stasjonen.

• Parkering ved en stasjon ved Vikingskipet, gir mange fordeler som spiller sammen: De som reiser ofte med tog (pendlerne), trenger parkering på dagtid alle hverdager. Vikingskipet trenger i stor grad parkeringsplasser i helgene og på kveldstid. Briskeby Stadion trenger parkeringsmuligheter noen timer i helger/på kveldstid. I tillegg kommer nå flere direkte og indirekte restriksjoner for biltrafikken i sentrum (høyere parkeringsavgifter og for liten tilgang på gode/rimelige parkeringsmuligheter). Innfartsparkering blir da viktig for de som ikke kan/vil reise kollektivt (eller gå/sykle).

• Bred enighet om at det er et mål å få flest mulig til å gå, sykle eller reise kollektivt. Men ikke alle kan/ønsker det. Med en innfartsparkering ved Vikingskipet, vil de som skal reise med toget, kunne gå direkte over på toget. Og de som skal inn i sentrum, kan benytte seg av de meget gode kollektive transporttilbudene som naturlig vil komme mellom stasjonen og bykjernen i Hamar. Med dagens stasjon vil de togreisende måtte komme seg videre fra innfartsparkeringen til stasjonen (ett ekstra bytte – for mye sier BaneNor).

• Et godt og effektivt kollektivsystem er viktig og nerven i byutviklingen fremover. Og når man først sitter på en buss eller i en taxi, har det svært liten betydning om det er noen få minutter lengre eller kortere til for eksempel stasjonen på Hamar de gangene man skal til/fra den. Pendlerne har i alle år reist helt inn i Hamar sentrum, selv om det ikke var dit de skulle – de skulle bare ta toget.

Tilbake til ønskene for Hamar sentrum (jfr. «HA jakter på Hamars sjel»). Jeg kan ikke se at en eneste en av de godt etablerte, tradisjonsrike virksomhetene - som tydeligvis elsker og ønsker å satse på Hamar sentrum – har uttrykt at jernbanen og stasjonen der den ligger i dag, er viktig for deres virksomhet fremover. Jeg har også vanskelig for å tro at særlig mange av de som er noe av grunnstammen i videreutviklingen av et levende Hamar sentrum, ønsker å flytte sin virksomhet etter til en jernbanestasjon ved Vikingskipet.

Jeg har mer tro på at de ønsker å være med på den spennende utviklingen Hamar sentrum da vil få – en utvikling som åpner Hamar mot Mjøsa og utnytter de unike mulighetene Mjøsbyen Hamar vil få i mange generasjoner fremover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00