Som lokalpolitiker kan jeg bli «tvunget» til å stemme for en løsning som ikke er den beste for byens utvikling (stasjon ved Vikingskipet), rett og slett for å unngå en sjenerende kulvert, eller i aller verste fall en jernbanebru foran byen.

Det jeg aller helst vil er å åpne opp Hamar sentrum mot Mjøsa, og samtidig beholde jernbanestasjonen i sentrum.

Dermed er en stasjon under bakken ved CC stadion og rådhuset (Midt-alternativet) som blir min klare favoritt. Da kan vi utvikle både dagens stasjonsområde og området rundt Vikingskipet. En fremtidsrettet løsning det er verdt å kjempe for – med park og boliger på lokket.

Vi har Furuberget, landbruksarealer, naturreservat og Mjøsa som omkranser den bynære delen av kommunen. Flotte områder vi skal bevare. Men det gjør at vi har begrenset med areal å bygge byen på. Da blir det lite fremtidsrettet å bruke store arealer på stasjonsområder over bakken.

Jernbaneverkets analyser viser også at Midt-alternativet er best for utviklingen av byen vår.

Hvorfor kan ikke Hamars politikere samles om det som åpenbart er det beste alternativet? Tenk hvilken utvikling vi kunne fått til på toppen av en pulserende og urban underjordisk stasjon?

Hamar Høyre gikk til valg i 2011 på at vi ønsket jernbanen i tunnel under byen. Ved valget 2015 var formuleringen en «jernbanefri strandsone» i partiprogrammet. Det betyr at jernbanen ikke skal dominere bybildet utover dagens stasjonsområde.

Vi har imidlertid et stort strategisk problem i Hamar. Politikerne spriker i alle retninger. Og mange støtter gruppen «Dobbeltspor snarest» - som er en gruppering som sier ja til alt, bare de får det fort. Dette minner meg egentlig litt om testene som har blitt gjort på barn i årtier. Barna plasseres i en stol med en marshmallows foran seg. De får lov til å spise den når de vil, men om de venter en stund får de to. Det viser seg at barna som klarer å vente, har økt sannsynlighet for å klare seg bedre i livet.

Hamar har nå fått en vassen og liten marshmallows foran seg. Vi må være tålmodige.

Det er to løsninger som kan samle byen. Det ene er at jernbanen legges i Midt-alternativet. Den andre er dagens trasé uten å ødelegge strandsone (og uten krav om å bygge ned strandsonen). Da måtte sporhøyden ned, og inngangen til kulverten trekkes innover på dagens stasjonsområde. Kanskje er det mulig å få til, men jeg er slett ikke sikker. Kostnadene vil øke, og da kan man like godt velge Midt-alternativet.

Jeg vil heller vente noen år på den beste løsningen for byen, enn å ta en beslutning vi skal angre på i hundre år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00