Det høres ut som om det er Hamar som skal slå seg sammen med nabokommunene og i prinsippet utradere disse.

Det er ikke nabokommunene som skal slå seg sammen med Hamar eller hverandre.

Det er heller ikke Ringsaker som skal slå seg sammen med Løten og Stange.

Det er heller ikke Stange som skal slå seg sammen med Ringsaker.

Det er heller ikke Løten som skal slå seg sammen med verken Hamar, Stange eller Ringsaker.

Hva er i veien med politikerne i Hamar regionen? Det er snakk om å slå sammen kommunene i regionen og gjøre den til en slagkraftig enhet og som i fellesskap danner grunnlaget for en god fremtid som et attraktivt område. Hvis kommunene i regionen skal møte fremtidens og naboenes utfordringer, må en fremstå som en samlet enhet. Ingen av enkeltkommunene på Hedmarken vil klare seg alene i fremtiden med de kravene til samlet å være attraktive for næring, bosetting, etc. Det er noe som heter; samlet står vi sterkere.

Innlandet må være det området i Norge hvor det er minst samhørighet og hvor det krangles om den minste ting. Politikerne er verre enn unger og de oppfører seg som unger og er kun navlebeskuende «Æda bæda, vil ikke leke med deg». Innlandet er det minst attraktive området i Norge. Snakker du med personer andre steder i landet, spør de; Hva er innlandet, hva har dere der, hva skjer der? De har ikke peiling for de hører ingenting om Innlandet i media.

Hva er årsaken til at utdannelses nivået i Innlandet er desidert lavest i hele landet? Hvorfor er det minimalt med produksjon/næringsliv av betydning i Innlandet? Selv ikke rikspolitikerne interesserer seg for Innlandet.

Den gangen oljeeventyret begynte, sa politikerne at en del av gevinsten skulle brukes for å styrke næringslivet i Innlandet, men intet skjedde og politikerne i Innlandet satt der med hendene i fanget og gjorde ingenting for at det skulle skje. Nå går oljeeventyret i revers og hvem får oppmerksomhet og hjelp av de samme politikerne, jo det er stakkars Vestlandet som har levd over evne av oljeeventyret.

At enkelt kommuner i Innlandet gjør det godt, er jo bra, men hva med den dagen da det ikke gjør det lenger, hva da? I næringslivet, slår bedrifter seg sammen eller i det minste samarbeider for å stå sterkere. Der har kommunene noe å lære. I Oppland, som ellers kan virke sære, har mange kommuner forstått at ved å slå seg sammen blir de sterke, men i Hedmark skal enhver form for sammenslåing møte motstand.

Det blir nesten som i Vikingtiden da Norge bestod av mange småkonger, men som tilsutt ble samlet i ett rike for nettopp å bli sterkere. Kan det være en inspirasjon til einstøingene?

Det snakkes om folkeavstemninger. En må i den sammenheng huske at en slik avstemning kun er rådgivende og ikke nødvendigvis bestemmende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00