Da Jåttå skole i Stavanger ble bygget i 2007, ble det valgt osp som utvendig fasademateriale. Noen mente at dette skulle kreve minimalt med vedlikehold. Ni år senere viste det seg at trefasaden er alt annet enn vedlikeholdsfri. Jåttå er dessverre ikke eneste skole med fasadeproblemer i Rogaland.

6 år gamle Vågen skole har tilsvarende problem med den del av fasaden som består av sibirsk lerk. Hvorfor treverket på de to skolene råtner er foreløpig uklart. Hørt på maken! Man burde skjønne at det er vann som gjør at treverk råtner? Og da kombinert med en utforming som gjør at vannet kommer til overalt. I Rogaland har de forespurt en ekspert fra Treteknisk Institutt; som forteller:

«I de tilfeller der treet råtner er det i all hovedsak fordi treet aldri får tørket helt».

Og hvorfor finner jeg dette så interessant? Fordi Hamar for ikke lenge siden bygget nytt rådhus, hvor man også har brukt endel sibirsk lerk i noen fasader. Dette gjelder to deler av bygget; et utbygg sydover, og den koniske delen mot nord. Man kunne tro at man på Hamar hadde en fordel av et tørrere klima enn hva de har i Rogaland, men til gjengjeld er disse delene av rådhuset utformet slik at en svært stor del av disse bygningsdelene blir våte hver gang det regner. Intet takutstikk. Flater som skråner utover når en betrakter dem ovenfra og nedover. Altså maksimalt ille.

De var flinkere til å bygge hus i Norge for tusen år siden. Da bygget de laftehus med torvtak. Med 50-års mellomrom skiftet de nævra under torva, fordi denne råtnet opp etterhvert. Ved stadig å skifte nævra, og med godt takutstikk til alle sider, kunne disse husene stå i mange hundre år. I forhold til dette har dagens planleggere lite å være stolt over. I hvert fall de som har planlagt ovennevnte bygninger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00