Det er viktig for byens utvikling at vi får beholde stasjonen så nær sentrum som mulig.

Jernbanen og den sentrale jernbanestasjonen er svært viktig for Hamar by. Jernbanens store fortrinn er nettopp at de reisende kommer så nære sentrum som mulig. Jernbanen er byens pulsåre, og viser at Hamar er en urban og levende by. Støyen er liten i forhold til biltrafikken inkludert busser og varetransport. Men en by skal ikke være lydløs.

Mange sier at de er redde for at jernbanen skal ødelegge adgangen til Mjøsa. Det vil den aldeles ikke gjøre. Vi skal selvfølgelig kunne både gå, sykle og kjøre ned til Mjøsa som vi alltid har gjort. Utenfor jernbanen kan man anlegge den fineste strandsone, hvis det er det man vil. I dag er strandsonen her som kjent en stor parkeringsplass. Restauranten Sea Side, som lå helt i Mjøskanten hadde for lite besøk, og ble nedlagt. Forøvrig har Hamar kilometervis med strandsone, også ved Vikingskipet og Disen.

Vi skal være glad for at de reisende med toget kan få mulighet til å se litt av byen vår og samtidig Mjøsa. Det er positivt for byen og reiselivet.

Jernbanen bør legges på en fin bro over Hamarbukta. Det er dette alternativ som kan bevare Hamar mest mulig som den er i dag. Jernbanen blir trukket lengre ut, og strandgateparken kan utvides og gjøres mer attraktiv. Forslaget fra Dyrvik Arkitekter er meget bra og noe i den stilen er det beste for Hamar.

Alternativet med kulvert er ok, men en kulvert kan virke mer som en barriere mot Mjøsa, enn en bro. En kulvert må også i større grad flomsikres. Hvis vannet skulle renne ned i tunnelen/kulverten har man et stort problem. Derimot er det ikke kritisk om vannet skulle nå opp mot skinnegangen på en bro. Hvis det i tillegg også skal bygges boliger/kontorer oppå kulverten, har man virkelig laget en barriere. Dessuten blir det vesentlig mindre graving og anleggsarbeid med en bro enn en kulvert.

Det er betenkelig at mange av Hamars politikere, går inn for å legge jernbanen i øst, et nytt og fremmed sted for en jernbane. Her rammes både naturreservat med våtmarker for fugl, kulturlandskap på Disen og Børstad, og store arealer med dyrket mark. Boliger og industribygg må også fjernes.

Hamar har ikke tomtearealer, så alle næringsbygg vil sannsynligvis flytte til Ringsaker. De tar gjerne i mot bilforretninger og næringsbygg og har visst ingen betenkeligheter med å bygge ned dyrket mark.

La oss finne beste løsning for en moderne jernbane i sentrum for vår kjære by Hamars skyld! Jeg er overbevist om at det er den riktige løsningen byen vår.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00