Hamar Arbeiderblad skriver at både By- og bygdelista og Høyre er positive til et forslag om å øke bosettingen av flyktninger. Hvis forslaget går igjennom i kommunestyret kan Hamar vente seg rundt 100 nye flyktninger neste år. Dette er en del av den såkalte nasjonale dugnaden for flyktninger.

Med dagens utvikling kan vi anta at antallet flyktninger som skal bosettes vil øke betraktelig fremover. Akkurat nå kommer det 1.400 asylsøkere til Norge per uke. Det tilsvarer så godt som 73.000 i året. TV2 melder også om at UDI planlegger for 5.000 asylsøkere i uken. Det blir over 250.000 i året. Med uroen i Midtøsten, og en enorm befolkningsvekst både i Midtøsten og Afrika vil neppe flyktningestrømmen avta de første årene. Når Europas yttergrense står åpen i tillegg, borger det for en stor forandring av befolkningen i Europa. Det er dette Hamar nå blir en del av.

Hamar sliter allerede med integreringen av innvandrere. Hamar Arbeiderblad har selv skrevet at 40 prosent av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere, selv om de i dag kun utgjør ni prosent av befolkningen. Innvandrere er mindre yrkesaktive og mer uføretrygdet enn befolkningen ellers. Dette er harde fakta som tærer på velferdsmodellen i Norge hvor folk flest er nødt til å jobbe for å få velferden til å gå rundt. Med en økende del av befolkningen utenfor arbeidslivet bryter dagens velferdssystem før eller siden sammen.

Rundt i landet frykter man radikalisering av innvandrerungdommer. I de fleste store byer med stor innvandring ser man at segregeringen blir tydelig. Dette gjelder også det klare øst-vest-skillet i Oslo. Nå finnes det skoler uten etnisk norske elever. Det er en ganske drastisk forandring av det norske når fremmede kulturer dominerer her i landet.

Kulturelt og økonomisk ser det ut til å være en stor kostnad med mange innvandrere. Har politikerne i Hamar noen plan for en øvre grense av bosetting av flyktninger? Har man noen plan for en vellykket integrering av fremmedkulturelle? Integreringen av fremmedkulturelle har ikke vært vellykket i noe europeisk land. 40 år med feilslått integrering skal nå fortsettes med større styrke enn noen gang.

Hvordan legger Hamars politikere opp løpet for å gjøre den ikke-vestlige innvandringen til en økonomisk suksess, og samtidig forhindre parallellsamfunn som lever i opposisjon til storsamfunnet? Mye tyder på at hjelp i flyktningenes nærområder hjelper flest mennesker og samtidig hindrer de såkalte utfordringene rundt integrasjon å blomstre opp i Norge.

Furnes

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00