Spesielt så lenge det bidrar til oppmerksomhet om saken. De mest interessante innleggene i debatten er de siste dagene noe av det som er delt mest på FB-siden til Hamar Arbeiderblad. En god indikasjon på at mange både i Hamar og andre steder følger saken helt fram til en avgjørelse.

Jeg er mer opptatt av resultater enn prosess, det innrømmer jeg gjerne. En annen ting som driver meg, og også mange andre vet jeg i denne og andre saker, er vissheten om at når støvet legger seg så skal vi ha gjort alt vi kunne.

Det går ikke an å ta alle kampene, men konsekvensutredningen som BaneNOR presenterte i fjor hadde en så åpenbar feil konklusjon, at mange med meg så at her kan vi kanskje nå fram og håpe at fornuften seirer til slutt.

Jeg er enig med Hamar kommune i deres brev med kommentarer til Kommunaldepartementet: «Framstillingene som blir gitt er i stor grad farget av BaneNORs ønske om å forsterke sitt anbefalte forslag og problematisere Hamar kommunestyres vedtatte Øst-alternativ». Etter mitt syn finnes det andre eksempler på det samme, som Nå eller Aldri og Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone har presentert på en etterrettelig måte.

Det koker i det hele tatt ned til at målet bør ikke helliggjøre midlene. De fleste av oss elsker tog og hva det kan gi til lokalsamfunn og i miljøvennlige reiseopplevelser. I framtiden håper jeg å se et BaneNOR som legger stor prestisje i objektive og gode analyser, absolutt åpenhet i sine intensjoner, og som også noen ganger kan si «det er flere gode alternativer, la oss se på det sammen». Det er egentlig veldig få grunner til at BaneNOR ikke kunne vært Norges mest populære forvalter av fellesgoder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00