I forrige uke besøkte HA tre sykehjem i Hamar kommune og målte innetemperaturen både hos Parkgården, Prestrudsenteret og Klukhagan til over 30 grader. Denne uka kom det så fram at Brumunddal bo- og aktivitetssenter har hatt hele 43 grader i lokalene sine i sommer. Arbeidstilsynet at det blir satt inn tiltak.

Temperaturene er ganske enkelt uakseptable, både for beboere og ansatte. Det er ikke forsvarlig for eldre mennesker å leve under slike forhold, samtidig er det uutholdelig arbeidsmiljø for de ansatte. Det kan kommunen som arbeidsgiver heller ikke være bekjent av. Vel har det vært en unormalt varm sommer, men flere HA-lesere reagerte da Hamars helse- og omsorgssjef i forrige uttalte at de ikke var godt nok forberedt. Varmen tross alt vært så å si konstant helt siden midten av mai.

Det er oppskriftsmessig at politikerne i Ringsaker er skjønt enige i sine reaksjoner. De bruker ord som «galskap, skam, trist, uverdig og uforsvarlig» og krever at det blir tatt grep. Da er det tilsvarende beleilig at det faktisk er akkurat de samme politikerne som sitter på nøkkelen til å gjøre noe med saken. De må ganske enkelt sørge for investeringer og oppgraderinger av sykehjemslokalene. Det gjelder både i Hamar og i Ringsaker.

I likhet med fengsler, flere skoler og andre institusjoner, er sykehjem ofte eldre bygg med store utfordringer med inneklima og ventilasjon. Det blir selvfølgelig satt på spissen under en ekstrem sommer som i år. Men det kan skje igjen. Kommunene kommer derfor ikke unna å måtte gjøre oppgraderinger og utbedring som installering av kjøleanlegg og solskjerming. Det vil helt sikkert bli kostnadskrevende, men det er langsiktig riktig å gjøre.

Derfor blir det spennende å se om ord og lovnader blir til handling når inneklimaet blir politisk sak i kommunestyret i Ringsaker. Vil de følge opp sine egne utsagn om at «på høy tid at kommunen prioriterer primæroppgaver framfor fasadepussing og glansbilder», «tiltak ved sykehjemmene må få prioritet» og «kommunen må ta seg råd til kjøleanlegg på sykehjemmene»? Vi følger med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00