Det kan ha vært den veggen som var revet i to som fikk meg til å tenke på det. En diger doning hadde spist seg veg inn i det gamle huset, og på en halv vegg som sto igjen hang det en barnetegning. Jeg var for langt unna til å se motivet på tegningen, men det var sterke farger, vannfarger helt sikkert. Dratt ut over et papir. Et kunstverk på lånt tid, omringet av en hær med møkkete maskinhjul og dieselukt.

Når noe nytt bygges så må av og til noe gammelt vike. Det halve huset som sto igjen på fredagsettermiddagen, etter at bøddelen i caterpillaren hadde gjort sitt på siste skiftet før helga, hadde for lengst tapt kampen. Det var ikke engang igjen nok av det til å arrangere en vellykket brannøvelse. Men der midt ute på gresset sto det halve, døde huset igjen. med rester av gardiner flagrende av gjennomtrekken, og altså en barnetegning på en grønn vegg.

Mandag morgen ville alt dette forsvinne. Da ville den gamle plattingen foran huset der noen en gang satt og drakk kaffe, kanskje var glade, kanskje mottok et trist budskap, ganske enkelt levde, gå over i historien og starte på nytt som resirkulert treverk. Da ville også det store treet bak huset bli saget ned, bli til ved kanskje. En siste innsats for å holde noen varm av bjørka som noen en gang hadde klatret i, kanskje falt ned fra, kanskje slått knær og albuer til blods i lek.

Huset forsvant i bakspeilet men jeg greide ikke helt slippe tanken på den tegninga på veggen og det treet i hagen. Det var en historie som forlangte å bli fortalt. Noen har bodd der og levd det. Det er noens minner som forsvinner i ei gravemaskinskoffe. Det er noens arrete knær vi kommer til å rulle over når den nye vegen står ferdig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00