Her for­le­den skul­le jeg se film med en be­kjent. I en time satt vi for­an min an­tik­va­ris­ke sam­ling av håp­løst gam­mel­dag­se DVD-er.

«Uff, dis­se har vi sett hund­re gan­ger før … La oss finne noe på net­tet!»

Den smar­te TV-en ble skrudd på, og tak­ket være mo­der­ne tek­no­lo­gi had­de vi plut­se­lig til­gang til om­trent sjuogfemtitusen fil­mer for­delt på platt­for­mer som Net­flix, Via­play, Sumo, HBO og hva de nå he­ter for noe.

Ful­le av frisk mo­ti­va­sjon star­tet vi jak­ten på en god thril­ler. In­gen av de før­s­te fil­me­ne fris­tet noe sær­lig, men lis­ten var fort­satt lang. En­de­løst lang.

«Nei. Nei, den ser kje­de­lig ut. Nei. Hmm, kan­skje den … El­ler nei.»

Sånn fort­sat­te vi, helt til det ikke var fle­re fil­mer å vel­ge mel­lom. Vi hop­pet vi­de­re til skrekk­fil­me­ne. Her fant vi både Sharknado 1, 2, 3 og 4. Vi lo hån­lig. Hel­ler ikke res­ten av skrekk­lis­ten gjor­de sær­lig inn­trykk.

Vi skif­tet til Via­play, men hel­ler ikke nå klar­te vi å bli eni­ge om en enes­te film. Apa­ti­en tok over­hånd mens vi tryk­ket oss hvi­le­løst ned­over.

«Det be­gyn­ner å bli sent. Jeg skal på jobb i mor­gen tid­lig», hør­te jeg det gjespe fra and­re en­den av so­fa­en. Vi had­de brukt to gru­somt lan­ge ti­mer på å ikke finne en enes­te film.

Nei, det var enk­le­re før – da en van­lig TV-kveld be­sto av Dags­re­vy­en, Allo’ Allo’ og Den Store Klas­se­fes­ten, et­ter­fulgt av det finske fjern­syns­dra­ma­et «Ve­mod i Ka­re­len» – en me­lan­kolsk stum­film om fyll og en­som­het. Fa­mi­li­en satt klist­ret for­an skjer­men.

Kall meg gjer­ne en tverr og re­ak­sjo­nær gri­ne­bi­ter, men jeg sav­ner den ti­den da and­re gjor­de de stør­ste og vik­tig­ste val­ge­ne for oss.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.