Barndomstida. Ungdomsårene. Studietida. Etableringstida. Småbarnsfar. Bestefar. I løpet av etterjulsvinteren har det meldt seg en helt ny fase. Men først noen historiske fakta:

Rundt midten av 1800-tallet etablerte det unge paret Oline og Trond seg i skogen ved et lite høydedrag mellom to dalfører et stykke opp i Østerdalen. Arbeidet startet med å rydde seg et lite jorde på mager og steinete grunn langt fra andre folk. Husmannskontrakten innebar graving av et betydelig antall meter grøfter i myrlendt terreng for eieren av skogen. Det måtte bli mye slit og lite av livets gode.

Det unge paret ble etter hvert mine oldeforeldre. Men først hadde bestemor og bestefar tatt over husmannsplassen. Fortsatt magre tider. Stor ungeflokk, mange døde av tuberkulose. Men noen overlevde så vidt, blant dem min mor. Derfor er jeg her. Også vi i den neste generasjonen fikk en spesiell tilknytning til livet og arbeidet på denne plassen langt fra folk for 55–60 år siden.

Så dukker det opp en plakat på nettet og på oppslagstavla i bygda. Stedet har fått nye eiere. «Kom og opplev hvordan livet var i gamle dager på det idylliske bruket» er oppfordringen. Det koster 100 kroner, og det er salg av kaffe, kaker og rundstykker. Kanefart og ponniridning. En unik opplevelse!

Så er man dermed blitt en del av gamle dager. Det må kunne kalles å ha trådt inn i en ny livsfase. Noen har gjenskapt livet slik det var i gamle dager. I min barndom. Men noe skurrer likevel litt. Kanefart? Mine besteforeldre hadde aldri noen mulighet til å holde egen hest. Og det reklameres med at det er installert bankautomat i fjøset. De hadde ingen penger å sette inn i banken i den tida. Og de hadde i alle fall ikke behov for noen automat til å ta dem ut. Det ville vært en unik opplevelse for dem, det!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00