Samtidig er det hundre år siden vi nesten mistet bokstaven «æ». 1917 var nemlig året da bokstaven «å» formelt ble tatt inn i det norske skriftspråket. Den erstattet den danske formen «Aa». Samtidig gikk det hardt utover bokstaven «æ». I mange sammenhenger ble æ-en erstattet av en «e», for eksempel ble «læse» til «lese».

Reformen var naturligvis omstridt for hundre år siden, og mange holdt igjen. Aftenposten holdt ut i 11 år før den første å-en kom på trykk, og selv om alle ordlister og registre ble oppdatert med den nye bokstaven, har den holdt seg i mange navn, fornavn og etternavn. De senere årene har striden lagt seg om våre bortimot særnordiske vokaler, men nå har dataalderen tatt over som motstander. Det er for eksempel ikke mulig å bruke æ, ø og å i epostadresser.

Siden det er valgår i år, kan vi kanskje feire jubileet med å rippe opp igjen en liten valgkampstrid om våre vokaler på slutten av 1980-tallet. Arbeiderparti-folk utstyrte et år sine biler med den trønderskinspirerte vokalreglen «Æ e i A æ å» Enkel og grei markedsføring. Dette var i Gro Harlem Brundtlands regjeringsdager, og Høyre fant på å svare med et like enkelt slagord på sine biler: «Bli kvitt A».

Det endte opp med 80-tallets store likestillingsdebatt. - Kjønnsdiskriminerende, mente tilhengere av den sittende statsministeren. I ettertid kunne vi konstatere at slagordet kanskje hjalp noe. Høyres Jan P. Syse kunne danne regjering etter valget. I år er det igjen valg med en sittende kvinnelig statsminister. Slik sett kunne slagordet tas fram igjen. Men vi får vel tro at de politiske slagordene har utviklet seg noe med årene. Og for dem som trodde striden dreide seg om en enkelt vokals eksistens i språket vårt: Det står ingenting i årets valgprogrammer som tyder på at vi ikke skal beholde a, æ og jubilanten å etter årets valg. Uansett om noen blir «i A» eller andre blir «kvitt a».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00