Rett til po­en­get: Hele li­vet har jeg drømt om å være ja­ger­fly­ger og brann­mann. Et ør­li­te pro­blem er at jeg er mer nær­synt enn en over­kjørt grev­ling, så ak­ku­rat ja­ger­fly­et må jeg kan­skje drop­pe, men brann­mann, det er fort­satt høy­ak­tu­elt.

Her for­le­den så jeg at en av de lo­ka­le brann­sta­sjo­ne­ne søk­te et­ter folk. «Yes!», tenk­te jeg. «Det­te er min mu­lig­het!»

For å bli brannmann må man gjerne være utdannet rørlegger, elektriker eller bilmekaniker. Åkei, jeg har kanskje ingen formell kompetanse, men jeg er en racer med Plumbo i sluket, jeg skifter lyspærer og vindusviskere på bilen, og jeg har helt egenhendig koblet opp stereoanlegget i stua. Close enough. Jeg vil derfor bruke denne spalten som en åpen søknad om jobb.

Kort om meg og min bakgrunn: Jeg har alltid vært veldig glad i brannbiler. Det kribler i kroppen når jeg ser en rød Scania med blålys og sirener. (Ja, brann­bi­ler skal være RØDE, ikke gule!)

I til­legg har jeg en for­tid som py­ro­man i min tid­li­ge barn­dom. Jeg brente alle le­ke­ne mine, men var all­tid nøye med å slok­ke flam­me­ne før noen opp­da­get meg. Jeg vet der­for det mes­te om bran­ner i bi­ler og dukkehus.

Jeg til­byr meg å vas­ke brann­bi­len hver enes­te dag, såfremt jeg får lov til å kjø­re den selv – og tute høyt i hvert enes­te kryss.

Ellers er jeg i meget god fysisk form, og klarer fint 50 kg i benkpress på en god dag. 3.000 meter løper jeg sjelden på mer enn et kvarter.

Sam­ti­dig må jeg stil­le noen krav: Jeg liker verken røyk, varme eller bål­lukt, så jeg vil helst slok­ke brann på litt av­stand. Jeg bru­ker gjer­ne en sånn bil de har på Gar­der­mo­en, med vann­ka­non på ta­ket.

El­lers har jeg en smu­le klaus­tro­fo­bi og høy­de­skrekk, så røyk­dyk­king og sti­ger er uak­tu­elt. Kat­ter i små frukt­trær er nok mer min greie. Samtidig gjør en skade i armen at jeg helst ikke vil løfte noe tungt, så kattene bør være ganske nyfødte.

Jeg jobber ikke kveld, helg eller overtid, men ellers er jeg topp motivert og klar til å begynne allerede i morgen.

Håper på positivt svar!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00