Endelig er det noen som tar opp problemet med støy i debattspaltene. I en meget god beskrivelse av problemet i HA 9. november forteller Tormod Johansen om sin opplevelse av daglig støy godt fulgt opp av Helge Larsen i HA dagen etter. De peker begge på noe som for mange oppfattes som et problem og som utvilsomt er til skade for de fleste uten at alle er bevisst på det.

For å ta utgangspunkt i Dag O. Hessen sitt glimrende foredrag i HHTs høstmøte 9. november om «Naturen i mennesket og mennesket i naturen» så går det an å filosofere over all lyd som menneskene produserer og som ikke hører naturen til (fossedur, vind og bølgeslag m.m). Menneskeskapte lyder dominerer nå i et slikt omfang i samfunnet vårt at mange har et behov for å søke stillheten i naturen for å stresse ned.

Den uavlatelige støyen vi opplever i mange sammenhenger påvirker helsa vår mer eller mindre bevisst. Blandingen av mekanisk lyd og tale i mange programmer i NRK fører ofte til at av bryteren blir redningen, men en mister da det språklige som kunne vært interessant å høre på. Forskjellen på å høre på mekanisk lyd, og opplevelser der sangstemmen, det naturlige instrument, benyttes uten tekniske forsterkere og lyd formidlet gjennom kraftige forsterkeranlegg er påfallende.

Trafikkstøy og larm fra mekaniske virksomheter påfører oss ubehag. Høyt lydnivå over tid fører til skader på hørselen. Det er viktig å være bevisst på dette og det er å håpe på at NRK og andre lydprodusenter kan sende rene programmer og dempe lyden på musikk i forhold til tale slik at en slipper å slå av.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00