Helt konkret gjelder dette lille innspillet naboeiendommen til Fylkeshuset, der Statens Vegvesen var leietager tidligere.

Det er grunn til å stusse når en statlig leietager velger å inngå ny leieavtale med en ekstern utleier når man åpenbart har hatt tilhold i bygget i mange år. Men når en slik situasjon oppstår er det enda mer underlig at man velger å ikke gjøre noe for å realisere verdier når man åpenbart ikke har behov for eiendommen til egen virksomhet.

Det blir hevdet at de leter etter en stor aktør som kan leie hele eiendommen, men det er ikke noen enkel øvelse.

I budsjettet for 2016 kan det se ut som det forventes en leieinntekt i størrelsesorden 3,5 millioner kroner. Men det koster en god del bare å la eiendommen stå der, ubrukt. Skal det oppnås bør kontrakt for leieforholdet snart underskrives.

Jeg har forespurt eiendomsmegler om salg er tema, men de sier det har vært vurdert, men konklusjonen er at de vil beholde det.

I all beskjedenhet oppfordrer jeg fylkesrådet til å se på saken på nytt. Fatte vedtak på salg og sjekke om de profesjonelle aktørene i området eller landet kan vise interesse for eiendommen og utvikle den slik at det igjen blir liv i bygget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00