Tidligere i år hadde Fpps Truls Gihlemoen og undertegnede en diskusjon om bompenger. Debatten startet med at Gihlemoen, gjengitt i krigstyper i Stangeavisa, uttalte «Røhne møter seg selv i døra». Frps historie og håndtering i Regjeringen av bompengespørsmålet vil i historisk lys representere ett av norsk politikks største mageplask.

Les også: Lokalbom, nei takk!

Det startet med Siv Jensens løfte, uten forbehold, i valgkampen i 2013: «..får vi Regjeringsmakt så skal jeg i hvert fall love at vi henger opp et skilt på hver eneste bomstasjon i landet hvor det skal stå: «Gratis så lenge Frp sitter i Regjering». Jensens løfte kan jo, i ettertid, ses i lys av at antall bomstasjoner har økt fra 170 til 245, mens Frp har sittet i regjering. I mitt innlegg i Stangeavisa valgte jeg derfor å vise til Jan P. Syses kjente formulering, som passet så umåtelig godt på Frp og Gihlemoen: Verst er det for de som «ikke kjenner seg igjen når de møter seg selv i døra.» Etter dette ble det i denne saken, forståelig nok, stille fra Gihlemoen.

Men så kommer et bompengeopprør rundt i landet, først og fremst knyttet til bymiljøpakker. I Dagbladet 8. mai kommentres det slik: «Det en gang så store anti-bompengepartiet (Frp) er fullstendig overkjørt av bompengelistene.». Svaret fra Frp var at landsmøtet i partiet oppførte seg som «Dracula i blodbanken». Forslaget om å sette av 200 millioner til å sukre stadig høyere avgifter, ble erstattet av at Carl I Hagen fikk et enstemmig landsmøte til å bruke 100 milliarder kroner – 100.000.000.000 kroner av framtidige generasjoners pensjoner. For en gangs skyld skjønner jeg Listhaug, da hun sa: «Trenger vi flere saker vi ikke har sjanse for å levere?» (Dagsavisen 6. mai)

Men så dukker Senterpartiet opp i programmet Debatten på NRK 9. mai, som handlet om bompenger. Representant Pollestad fra Sp argumenterer først godt mot Frps «bløff» som han kaller vedtaket på landsmøtet. Men så heter det fra Senterpartiet: «Hvis Siv Jensen kommer med et slik forslag så skal ikke Senterpartiet stoppe det forslaget» (sic!) Jeg hadde aldri trodd at Sp ville gi en slik håndsrekning til Frp, hadde det ikke vært for at jeg allerede har opplevd konsekvensene av den samme alliansen mellom Frp og Sp lokalt.

I formannskapet 8. mai anvendte Aasa Gjestvang samme «logikk» som Sp i Debatten 9. mai på NRK. Gjestvang argumenterte for ikke å støtte Ringsakers kamp mot bompenger på sideveier, men endte opp, som oss andre, med å stemme for å støtte Ringsaker. Gjestvang var skeptisk til at lokalvegene ikke får bommer når nye E6 er ferdig, og pekte på at den uheldige virkningen kan være at trafikken flytter seg til det lokale vegnettet. Senterpartiet valgte likevel til slutt, det er jo snart valg, å stemme for at vi skulle stå skulder ved skulder med Ringsaker.

Slik sett har jeg til dels svart opp Gihlemoens kommentar til meg i HA 8. mai i artikkelen «Røhne sier nei til bom». Gihlemoen framholder at når det gjelder bompenger på sideveier så er «Røhne og jeg helt enig», og «kritikken må rettes mot eget Fylkesråd..» Et medlem av Fylkesrådet, Aasa Gjestvang, har nå «snudd» og er nå, i motsetning til når hun er Fylkesråd, mot bompenger på sideveiene.

Bompengedebatten er i ferd med å ta for stor plass i oppløpet til kommunevalget. Som det heter ironisk i en kommentar av Dagsavisens Hege Ulstein 6. mai: «Noen vil si at klimakrisen er vår tids største utfordring. Det er selvfølgelig bare tull. Vår tids største utfordring er bompenger». Men selvsagt er det klimaendringer, endringer som truer selve vår samfunnsform og eksistens, som er det viktigste. Og bompengepolitikken dreier seg, ikke minst når det gjelder byvekstavtaler, om klimahensyn. Vi må i mye større grad enn vi har gjort til nå, ta hensyn til klimakonsekvensene av våre politiske valg.

Samtidig må vi velge virkemidler og gjøre valg som ikke framstår som urettferdige og urimelige. Etter 5-6 år med samferdselsminister fra Frp, og med rekordvekst i bompenger, har vi kommet til et punkt der en må finne andre virkemidler for å balansere bilbruk og klima. Fra statlig hold dreier det seg om systemer for differensiert veiprising, og i kommunene pekes det fra faglig hold på hvor mye arealplanleggingen betyr.

Men, for å låne Halvor Hegtuns overskrift i Aftenposten 6. mai, «livet er mer enn veibom». I ukene som kommer, dreier det seg om å forsvare fellesskapet. Det dreier seg om å sikre kommunens handlingsrom for å opprettholde og utvikle skolene, for å håndtere en voksende utfordring knyttet til helse og omsorg når vi blir eldre, og for å legge forholdene til rette for fortsatt vekst og utvikling i hele kommunen, kombinert med kommunens ansvar når det gjelder klima. Svaret på disse utfordringene er ikke å svekke kommunens inntekter (eiendomsskatten), uansett om det skulle gi kortsiktig oppslutning om Stange-politikkens nye radarpar: Gihlemoen – Gjestvang.

For oss i Arbeiderpartiet er det derfor viktig å ta diskusjonen om bompenger med største alvor, kombinert med at jeg synes vi alle kan ta lærdom, ja faktisk lærdom, fra Siv Jensen. Med sitt uansvarlige løfte, som var umulig å holde, har Siv Jensen bidratt til bompengeopprøret. Et annet uansvarlig og umulig løfte å holde, er å hevde at en skal videreutvikle den flotte kommunen vår, samtidig med betydelig reduksjon i kommunens inntekter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00