Tre dager før jul vedtok kommunestyret i Hamar nesten enstemmig dobbeltspor langs østre trase. For et stort flertall av Hamars befolkning var dette en velsignelse. Strandsonen kunne endelig befris etter 140 års okkupasjon.

Det store flertallet burde tilsi en samlet kamp for Øst inn mot sentrale myndigheter. Men akk. Det finnes udemokratiske krefter blant oss. Med 40-årsnåla i Ap på jakkeslaget inntok de igjen debattspaltene. Godt hjulpet av kapitalsterke eiendomsutviklere og urbane arkitekter manet de til omkamp.

Omkampen er godt planlagt. Først lanserer Fylkesmannen det nye kulvertforslaget fra Espern Eiendom. To dager etter skriver Erling Dokk Holm en kronikk i DN der han tilkjennegir god kunnskap om forslaget. Så tyter de fram en etter en for å sabotere kommunestyrets vedtak. Det burde ikke forundre noen om regissøren av skuespillet skriver med en pensjonert HA-penn, godt assistert av en PC i Briskbyen.

Kommunestyremedlem Finn Arne Eriksrud skriver i HA imot det vedtaket han er en del av. Som en dolkemann fra Kerijot maner han til samling om et nedsenket kulvertalternativ som ikke er utredet på noe vis, aller minst kostnad.

I mine 35 års virke i det private næringsliv, har jeg lært noe. Jeg lærte noe av min gamle sjef, Svein Aaser. I diskusjonsfasen, sa Svein, kan vi være så uenige vi bare kan, men når vedtaket er gjort, da går vi samme vei. Eriksrud og Arbeiderpartiet har også noe å lære her. Stadige omkamper gjør det offentlige ineffektivt.

Ap-veteran Eirin Faldet er også med, med det samme budskapet som Eriksrud. Faldet representerte Hedmark på Stortinget fra 1985 til 2009, men det skulle altså gå enda 8 år før vi gjennom innlegget fikk vite hva hun gjorde der. Hun er Hedmarks frelser, det er hun og Arbeiderpartiet som har all ære av at dobbeltsporet er påbegynt fra Minnesund. Nå er hun visst redd for at noen Øst-tilhengere på Hamar skal legge livsverket i grus.

Vi har hørt det før. Det er bare Arbeiderpartiet som er i stand til å gjøre noe fornuftig. Alle andre er bakstreverske. Selv for oss demokratiske sosialister blir slike tirader kvalmende, vi må kjempe mer og mer for å holde brekningene tilbake.

Det Faldet ikke fikk med seg i sine 24 år på Stortinget, er at politikerne styrer over embetsverket. Hvis det er slik at ingen jernbaneutbygging i Norge så langt har skjedd mot JBVs anbefaling, er det på tide at det skjer. Vi har demokrati i Norge, ikke Embedsmannsvelde.

Sylvia Brustad velges til nestleder i Hamar Ap, og sannsynlig ordførerkandidat. Kort før dette hadde hun realisert sin drøm om eget firma med eget kontor, leid av Espern Eiendom. Men hvem skal drive firmaet mens Brustad er ordfører? Det finnes ingen andre i Norge med hennes kompetanse, må vite.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00