Jeg registrerer at Helse Sør-Øst (HSØ)-direktør, Cathrine Lofthus, i møtet med Innlandets næringslivsledere, ifølge HA 6. februar «avviste all tvil om Mjøssykehuset». Det er bra.

Det som ikke er bra er at ambisjonsnivået er redusert slik at vi ikke lenger snakker om ett eller to sykehus, men tre. Det er dette som er bakgrunnen for at jeg på Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse uttrykte at jeg var skuffet! – og jeg vil tilføye overrasket. Bismarck skal visstnok en gang ha sagt: «Den som vet hvordan politikk og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn». Og det har blitt noen urolige netter etter at styret i Helse Sør-Øst gjorde sitt vedtak.

Hvorfor? Jo, fordi Sykehuset Innlandet (SI) flere ganger har gitt uttrykk for at forutsetningen for samling er: «Dersom et nytt hovedsykehus skal være aktuelt å lansere på nytt, må det i utgangspunktet bygge på en forutsetning om avvikling av eksisterende akuttsykehus rundt Mjøsa» (SI til KS 30 januar 2014). Den samme forutsetning lå til grunn for at Stange kommune i forbindelse med sin høringsuttalelse til idefaserapporten la en av de store arbeidsplassene i Stange i potten: Sanderud sykehus.

LES OGSÅ: Hamar sykehus til Mjøsbrua

Konseptfasen: «Alle alternativer utredes til et felles, likt nivå»

Samtidig har det vært en forventning om at flere alternativer skulle være med inn i den såkalte konseptfasen som vi nå går inn i. Som det heter i en Power Point presentasjon fra SI: «KONSEPTFASEN - Detaljutredning, anbefaling av det alternativet som vurderes å være best. Alle alternativene skal utredes og dokumenteres til et felles, likt nivå.»

LES OGSÅ: Her vil Gjøvik bygge Mjøssykehuset Biri

Under kaffen på Perspektivkonferansen 30. januar fikk jeg også bekreftet at også i SIs administrasjon var noen overrasket over at det ikke var med flere alternativer inn i konseptfasen.

På siste møte i politisk referansegruppe ble det presentert tre alternativer, i tillegg til null-alternativet:

1.Mjøssykehuset og et elektivt sykehus med døgnfunksjon

2.Mjøssykehuset og et akuttsykehus

3.Mjøssykehuset, et elektivt sykehus med døgnfunksjon og et akuttsykehus

Dette var også alternativene som en administrativ arbeidsgruppe fra SI og HSØ anbefalte utredet.

I et brev fra Ringsaker og Gjøvik kommune, som var vedlagt styresaken i HSØ, var en opptatt av at en kunne redusere antall utredningsalternativer. Fra ordførerne i Gjøvik og Ringsaker het det: «Det er godt dokumentert av Sykehuset Innlandet at samling av funksjoner på færre enheter har best økonomisk og faglig bærekraft. I lys av dette bør ikke alternativ «3. Mjøssykehuset, et elektivt sykehus med døgnfunksjon og et akuttsykehus» utredes videre.»

Jeg kunne ikke vært mer enig med mine gode kolleger. Men styret i HSØ tok det «omvendte» grepet. De la anbefalingene fra egen arbeidsgruppe til side, «overkjørte» de alternativer som den politiske referansegruppa hadde fått presentert, og valgte – uforståelig nok - å bare ta med seg inn i konseptfasen det alternativet som ligger lengst fra det som ville ha betydd ett Mjøssykehus.

Som en del av sykehusdebatten har Hamar, ved ordfører Einar Busterud, og for en tid siden alle de fire ordførerne i byene det i dag er sykehus, stått for det prinsipielle standpunkt at det nye hovedsykehuset burde ligge i en by.

Det er gode grunner for et slik standpunkt. Både ordfører Busterud og de andre ordførerne bringer relevante argumenter inn i debatten. Men for Stange kommune, og undertegnede, har det hele tiden vært viktig å få på plass et stedsvalg som de forskjellige parter kunne akseptere, og som ville gi oss et svært godt spesialisthelsetilbud. Derfor er sykehus ved Mjøsbrua et godt valg, og det er bra at vi har fått på plass en slik geografisk konklusjon.

Men det svekker etter min mening tilliten til prosessen at en har endt opp med to sykehus i tillegg til Hovedsykehuset, og det uten at flere alternativer, som forutsatt, er med i konseptfasen. Flere spør seg hva og hvem som hadde bidratt til at en kom dit, og det er her Bismarcks utsagn dukker opp.

For å understreke enda en gang: Jeg går for et Hovedsykehus ved Mjøsbrua, men i den konseptfasen vi nå går inn må flere alternativer være med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00