«Faktaresistent» er betegnelsen på Knut Faldbakken etter at forfatteren har skrevet et innlegg hvor han støtter jernbanefri strandsone.

I anledning Larsens svar vil jeg kommentere Ap-lederens forhold til forvrengte fakta ved å vise til et spesielt viktig eksempel fra hans innlegg i HA før jul:

19. desember i fjor siterte Larsen en anbefaling fra Samferdselsdepartementet hvor det uten forbehold står at østlig dobbeltspor gjennom Hamar er det dyreste alternativet. Alle som har satt seg inn i jernbanesakens detaljer vet at det ikke blir riktig å si at alternativ Øst er dyrest for dobbeltspor gjennom Hamar, med mindre det presiseres at man inkluderer såkalte «andre tiltak». Et parkeringshus ved Vikingskipet estimert til én milliard kroner er et av flere eksempler på «andre tiltak», som altså ikke er «nødvendige tiltak», slik Jernbanedirektoratet korrekt omtaler det i sin anbefaling til Samferdselsdepartementet i juni i fjor.

Samferdselsdepartementet tok imidlertid ingen forbehold i sin påfølgende anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet: «Tilleggsutredningen Bane NOR har gjennomført viser at for å få en løsning i K3 med funksjonalitet på nivå med K1 øker kostnadene til om lag 13,6 milliarder kroner. K3 Øst er dermed det mest kostbare alternativet».

På Skibladnerbrygga før valget gjenga statsministeren den feilaktige påstanden fra Samferdselsdepartementet om at Øst er dyrest. Senere gjorde Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og fylkesordfører Arnfinn Nergård (Sp) det samme.

Jeg tror ingen av de tre foran nevnte ledende politikerne var klar over feilen da de kom med sine påstander, og jeg tror ikke at verken statsminister Erna Solberg eller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er klar over departementets feil den dag i dag.

Jeg mener imidlertid at både Jan Larsen og Samferdselsdepartementets brevforfattere er fullt klar over at det ikke er behov for blant annet et parkeringshus til én milliard kroner ved Vikingskipet for at Øst-alternativet skal oppnå samme funksjonalitet som Vest-alternativene. En feil blir ikke riktig selv om den gjentas mange ganger.

Jeg mener det var Samferdselsdepartementets forvrengte anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjorde at trasévalget for dobbeltspor gjennom Hamar ble utsatt.

I konsekvensutredningen står det at Øst-løsningen «er det billigste alternativet, som forventet, da den har minst kompliserende faktorer og går i randsonen av bebyggelse og øvrig infrastruktur».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00