Befolkningen i Norge lever lengre og er friskere lengre, men jo eldre man blir, vil det også bli behov for hjelp og pleie. Da er det viktig at vi kan tilby tilstrekkelige omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. Flere sykehjem er det også behov for. Det er viktig at når man blir syk eller rammet av demens får tilbud om bolig og omsorg i trygge rammer med personale som har god kompetanse i eldreomsorg.

Mange vil foretrekke å bo hjemme så lenge som mulig, men vi tror det er mange ensomme eldre rundt omkring i byen. Hjemmebasert omsorg gjør en fantastisk jobb med å gi nødvendig pleie, men tida deres er knapp og de skal rekke over mange i løpet av en vakt. Dermed blir det mange timer alene, og de som ikke har pårørende blir ekstra sårbare.

Vi ønsker at det fortsatt blir stort fokus på bygging av omsorgsboliger med heldøgns tilsyn, og det haster. En verdig og god eldreomsorg skal gjøre Hamar til den beste kommunen å bo i også når vi ikke lenger kan ta vare på oss selv

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00