Den legendariske jernbanebyen, Hamar, står nå ved en ny korsvei, hvor ulike aktører konkurrerer om alternativer for denne episke samferdselsåre. Gigantomani og euforiske drømmer syntes å fortrenge litt skinnegående fornuft. Potensialet som ligger i nåværende struktur er virkelig verdt en analyse.

Ved å utvide avgangene fra en til hver halvtime, med to vognsett, dobler både frekvens og kapasitet. NSB sonderer nå for etasjevogner for Østfoldbanen, som også vil kunne doble kapasiteten på intercitytrafikken nordover. Stopp dobbeltspor på Stange. Prioritering av østerdalsporet for godstrafikk mellom Oslo/Trondheim sammen med Solørbanens tilgjengelighet frigir linjekapasitet.

Respekter byens historie og bevar dens identitet. Turen langs byens paradegate/bypark med en fasjonabel utsikt over strandsonen og Mjøsa er unik og bekrefter byens levende samfunn, harmoni og intimitet. Stasjonsbygningen er et nasjonalt verneverdig monument, den sementerer byens historie og må være det episke senter i debatten.

Espern-området og det nedlagte baneverkstedet vil gjøre nytten som nytt jernbanemuseum. Gammel infrastruktur venter på en revitalisering som vil reflektere byen i et historisk perspektiv. Nytt museum frigjør byens arealbehov til attraktive boligområder med direkte adgang til Mjøsas mangfoldige rekreasjoner.

Produktiv matjord på Vien gård spares til eksistensiell næring for en øket befolkning. Byen vil bli spart for mange år som anleggsplass og unødvendige omrokkeringer av infrastruktur. Samferdselsbudsjettet vil nyte godt av besparelsene, som vil komme andre utbygginger til gode.

Logisk og økonomisk fornuft som kan utnytte trafikkårens potensiale på en rasjonell måte. Den nye 4-felts motorvei Moelv–Oslo med miljøriktige hybridbusser vil også gi et bredere transporttilbud, et godt supplement for det totale trafikkbehov, ut dette århundret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00