I lørdagens HA går Steinar Saltvik til «angrep» på kirkevalget, og vil underkjenne dette. Han avslutter innlegget med at kirkevalget er uverdig med hensyn til den Norske kirke og Norge som et demokratisk land. Dette er jo helt selvmotsigende: Her her jo demokratiet sagt sitt, men det aksepterer altså ikke Steinar Saltvik.

Jeg respekterer hans syn på homofilt ekteskap og Guds ord, men jeg kan ikke være enig i at resultatet fra et demokratisk valg ikke skal aksepteres på grunn av at dette ikke er i tråd meningene til Steinar Saltvik. Han påpeker også at det på de to listene kun var tre kandidater som var imot homofilt ekteskap.

Når det gjelder «Åpen folkekirke» sin liste var jo denne tuftet på medlemmer som var for homofilt ekteskap, så det skulle ikke det være noen overraskelse for Steinar Saltvik.

Les Saltviks innlegg her: Jeg krever at kirkevalget underkjennes

Listen til «mangfoldig folkekirke» (nominasjonskomitéens liste) var den «offisielle» listen, og når de heller ikke hadde flere enn tre kandidater som var mot homofilt ekteskap, må dette bety at de som er imot slikt ekteskap gjorde en alt for dårlig jobb i nominasjonsprosessen.

Man kan jo spørre seg hvorfor flere som har det syn Steinar Saltvik har, ikke stod på denne listen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00