Jernbanen blir ikke flyttet ut av byen med alternativ Øst. Forskjellen i stasjonsplassering kan illustreres med en rettvinklet trekant. Vi kommer over Stangebrua i punkt A. Den ene kateten AC går inn til dagens perrong, og er ca. 750 meter. Den andre kateten AB går til perrongen ved Vikingskipet, og er ca. 650 meter. I henhold til Pythagoras vil hypotenusen, BC, mellom perrongene være 1.000 meter.

Les Østerbøs innlegg her.

Langs denne hypotenusen vil vi ca. 100 meter fra B finne politihovedkvarteret for Innlandet. Ca. 150 meter lenger opp, er Briskeby stadion. Ca. 450 meter fra B, er Scandic hotell. Fylkeshuset ligger på hypotenusen ca. 550 meter fra B og 450 meter fra C. Så kommer Statens Hus 300 meter fra C.

Inne i trekanten ligger Briskebyen og Østbyen, tilsynelatende ganske uavhengig og likt berørt av hvor traseen måtte gå. Forskjellen ligger i at vi plasserer jernbanen langs X-aksen i stedet for langs Y-aksen. Verre er det ikke.

Forlenger vi hypotenusen 50 meter gjennom B, kommer vi til Vikingskipet. Dette er et nasjonalanlegg. Kriteriet for å få en slik status i framtiden vil ikke være en funksjon av hvor mange parkeringsplasser for biler det kan etableres der, men i langt større grad hvor lett tilgjengelig det er for kollektive transportmidler, i dette tilfellet tog. Dette for å nå klimamålene.

Forlenger vi hypotenusen enda 250 meter gjennom B, kommer vi til Midtstranda, og her begynner Østerbøs poeng å gjelde. Her i Innlandets desiderte midtpunkt for vei, bane og befolkning, må fellessykehuset for Innlandet ligge. Det kan aldri komme på tale å flytte sykehuset ut av Hamar.

Fellesfunksjoner som sykehus, høgskoler og konsertsaler må ligge sentralt, lett tilgjengelig for flest mulig. Dette for å redusere den totale transporten. Flytting av jernbanestasjonen åpner nye muligheter for dette.

Andre typer institusjoner, som Norsk Tipping, kan for meg som jevnlig tipper, gjerne ligge på Biri, eller Moelv eller Rena eller Tolga. Plasseringen spiller kanskje en rolle for Norsk Tipping, men for samfunnet og den jevne samfunnsborger er det helt likegyldig hvor det ligger. Vi har aldri behov for å reise dit.

I Hedmark og Oppland har distriktspolitikken fått for stor betydning, den overstyrer fornuften. Skal Innlandet bli en kraft som blir prioritert, må fornuften få litt større plass. Det er med andre ord flere grunner enn trase for en dobbeltsporet jernbane som gjør at Senterpartiet ikke bør ha utøvende makt, det være seg nasjonalt eller regionalt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00