• Lotteri- og Stiftelsestilsynet LO Stat Innlandet - Jørund Hassel Original bildetekst:

Flytoget kan bli solgt. Så langt har bare utenlandske selskaper meldt seg interessert ifølge næringsminister Monica Mæland (Høyre) og flytogsjef Linda Bernander Silseth. Flytoget AS er en underlig konstruksjon, og har vært det siden selskapet ble etablert. Jeg er uforstående til at selskapet ble etablert i et land med bare fem millioner innbyggere. Nå kan selskapet bli solgt til utlandet, hvor man kan regne med at store utbytter blir tatt ut i skatteparadiser, som igjen undergraver den norske velferdsstaten, betalt av norske skattebetalere.

I Norge drives jernbanepolitikken tilsynelatende etter følgende prinsipper:

1. Vi kan ikke bygge lengre plattformer på stasjonene slik at togene kan bli lengre og gi plass til flere passasjerer fordi det koster penger. Nei, vi bygger mer veg (underforstått - bygge veg koster ikke penger) og setter opp kjørehastigheten, så slipper jernbanen å få så mange passasjerer. God butikk for særlig de private parkeringsselskapene. I tillegg legger vi ned matebusser til togene, og setter inn busser i konkurranse med tog. Da får jernbanen enda færre passasjerer. Resultat: Passasjerer må ofte stå «som sild i ei tønne» i togene.

2. Vi kan ikke bygge flere spor - med overskuddskapasitet - for da blir det plass til flere tog. Dvs. da kan vi kjøre tog oftere, med få vogner, og tilpasset de korte plattformene. Det går ikke fordi det koster penger. Nei, vi øker bussavgangene - da blir trafikktettheten på vegene enda større - et viktig incitament til å bygge mer veg (underforstått - det å bygge veg koster ikke penger). Resultat: Togpassasjerer må ofte stå «som sild i ei tønne».

3. Når det unntaksvis bygges nye spor, lager vi ikke krysningsspor. I tillegg øker vi hastighetene på persontogene. Da kan vi ikke kjøre godstog på strekningene - fordi godstog kan ikke kjøre fortere enn 90 km/t, og sinker da passasjertogene om de får slippe til på sporet. Da må vi i stedet overføre gods fra bane til veg. Så åpner vi for mer privat - og både lovlig og ulovlig kabotasjekjøring - og vi får mer forurensing - og behov for enda mer veger. Underforstått - det å bygge veg koster ikke penger.

4. Da Fornebu ble nedlagt som flyplass og vi fikk Oslo Lufthavn Gardermoen, oppsto det et nytt problem. Gutta og jentene på «Aker Brygge», den rike eliten, hva med dem? De kan jo ikke menge seg med arbeidstakere og andre på ordinære tog. Hvordan få tydeliggjort klasseskille? Jo, vi bruker norske skattepenger til å etablere Flytoget AS. Så gir vi Flytoget første rett på banestrekningen - slik at dersom et NSB er ett minutt forsinket, må det kanskje vente i 10 minutter for å slippe forbi Flytoget - for å demonstrere klasseforskjellene i Norge. Flytogene har ikke ståplasser - og togene går ofte nok. Da er det ikke kapasitetsproblemer på sporet. Og fortsatt står togpassasjerer «som sild i ei tønne» i NSB-togene.

Nå står vi altså i den situasjonen at norske skattebetaleres gavepakke til gutta og jentene på Aker Brygge og de som vil betale litt ekstra, kan bli solgt til utlandet. Det viktigste med salget sett med regjeringens briller, er selvsagt å opprettholde klasseskillet i Norge - styrt fra utlandet, og med resultatet at togpassasjerer fortsatt må stå «som sild i ei tønne» i NSB-togene. Men i Fremskrittspartiet og Høyres tankeverden spiller det jo ikke noen rolle at det er ståplasser i togene. Det er stort sett bare arbeidere, trygdete og skoleelever som bruker dem. Vi rike bruker helikopter når vi skal ut til hyttepalassene våre. Norsk jernbanepolitikk i et nøtteskall?

Nå må politikerne sørge for at Flytoget blir en del av NSB, og togene gjøres åpne for alle på lik linje med NSB-togene. Da slipper man de store kapasitetsproblemene som NSB virkelig sliter med i Oslo-området. Det må bli et folkekrav. Det er faktisk skattebetalerne som har betalt for galskapen av en konstruksjon som Flytoget AS faktisk er.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00