«I sommer innså jeg at nå begynner fremtiden», sa en politikerkollega. Jordens befolkning nærmer seg ni milliarder mennesker, dobbelt så mange som i 1980, og samtidig reduserer klimaendringene beboelige arealer. Massevandringene har vært varslet lenge, dette er bare begynnelsen.

Europas identitet er vår humanitet. Alle mennesker har en verdi i seg selv, med rett til å ytre seg, organisere seg, stemme, bli beskyttet av loven og utøve sin religion. Dette må gjenspeiles i måten vi møter flytningene på. Mister vi vår humanitet, mister vi vår identitet. Da mister vi Europa, ikke fordi noen kom og tok det fra oss, men fordi vi ga opp oss selv.

Spørsmålet er hvordan kan vi ta imot dem på en økonomisk bærekraftig måte? Europa er i et økonomisk uføre med høy ungdomsledighet og press på velferdsordningene. Selv rike Norge har ikke utømmelig med midler. Høyere utgifter et sted betyr at vi må kutte et annet sted, eller kreve inn mer skatter.

Vi i MDG støtter statsministerens oppfordring til en nasjonaldugnad, om å åpne våre hjem og ta imot et fosterbarn. Men vi vil også strekke det lenger og åpne for at norske familier kan tilby bosetting til flyktninger i egne hjem. Skal vi bevare de verdiene vi opplever som norske, som tillit, dugnadsånd, individets rett, likestilling, og ytringsfrihet, og ikke gi grobunn for flere parallelle samfunn i Norge må alle bidra litt.

Flyktningene kan ikke lenger bare være statens oppgave, forvaltet av private og offentlige kostbare aktører, vi må alle bidra om vi ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen. Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Om strømmen av flytninger er en strøm av ressurser avhenger av hvordan hver og en av oss tar imot dem.

Vi kan ikke tilby leiligheter til alle som kommer uten familie. Så mange leiligheter til overs har ingen kommuner, men vi kan tilby bofelleskap og kanskje satse på integrering gjennom arbeidspraksis i sektorer som er underbemannet fordi de ikke kan betale lønninger i forhold til til dagens norske lønnsstandard, som i landbruket eller i omsorgsektoren.

Pr august hadde bosetting av flere mindreårige asylsøkere i Hamar gitt kommunen en mer kostnad på 5 millioner kroner. I en presset kommuneøkonomi er dette en utfordring. Det tjener ingen å sette grupper opp mot hverandre, men dette er en debatt vi må ta, og ikke avstå fra i frykt for å slippe alle rasisttrollene ut av skapet. Tar vi ikke denne debatten får saken bare to sider, der rasistene er den ene.

Dessverre er det slik at de fleste politikere vegrer seg for alle de debattene der utfallet ikke vil kunne bli mer til noe, og det kan bety en innskrenking i befolkningens velferd. Men kanskje vi kan klare oss med en potetgullpose mindre i uka, og droppe skattelettene i år?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00