Det kan sikkert diskuteres hva som er det mest riktige av disse to valgene, litt avhengig av øyet som ser.

I Ringsaker Senterparti synes vi å se konturene av at det i stadig større grad foretrekkes det første alternativet i vår kommune, noe vi syns er feil retning i forhold til det vi står for.

Jeg skal gjøre et forsøk på å gi et eksempel på dette. Som kjent ble det like før jul et flertall for å leie basseng i Brumunddal med en årlig kostnad på et sted mellom 16,7-20 millioner i året. Tallet et usikkert siden det ikke er medberegnet alle kostnader til blant annet eiendomsskatt, ansatte, oppvarming, transport, indeksregulering etc. Oppdraget var at vi skulle løse utfordringen med svømmeopplæring til søndre del av kommunen siden de eksisterende bassengene er i dårlig forfatning eller allerede stengt. (Nes er stengt).

HER ER HA-SAKEN FRA MØTET I OPPVEKSTKOMITEEN

Siden få følger debatten som foregår velger jeg å gjengi en del av argumentasjonen vi har fått høre fra de som var for leieavtalen. «Vi får et mønsterbygg i strandsonen», «Vi får Norges største velværebasseng i Ringsaker», «Blir en viktig del av byutviklingen», «Vi slipper å betale renter og avdrag», «rådmannen er et kvalitetsstempel i seg selv», «Dette blir et vedtak i tråd med det vi ønsker», «Vi må tåle at utbyggere tjener penger».

Dette er argumenter brukt av Høyre, Ap og Venstre i denne debatten, og vi i Senterpartiet som trodde at oppdraget var å løse svømmeopplæringen på en mest mulig effektiv og økonomisk måte.

Vi tror på en tankegang hvor vi forvalter kommunens penger på samme måte som vi forvalter våre egne, og jeg tror de færreste for sin egen del hadde inngått en avtale som uti fra våre beregninger er 200 millioner dyrere på 30 år. Kan være at mange syns det er snakk om små beløp, men alle innsparinger bidrar til at vi kan bruke pengene på et sted de trengs mer, for eksempel innen pleie og omsorg.

Jeg forstår at noen kan synes av Senterpartiet er mot mye. Men for oss handler det konsekvent om å finne gode løsninger hvor vi får mest mulig ut av pengene slik at det kan komme flest mulig til gode, ikke bare i byene men også ute på bygda.

Er det viktigere med ytterligere utbygging av diverse amfier o.l på Strandsaga enn å gjøre andre tiltak andre steder i kommunen? (For ordens skyld; vi har stemt ja til skatepark, strand og basketbane siden behovet helt klart er der). Vi tror det er på tide at det i større grad velges løsninger som er funksjonelle og fremtidsrettet i stedet for flotte og fine.

Ringsaker Senterparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00