Daglig ser vi bilder av flyktninger som utsetter seg for livsfare for å komme seg til Europa. Hvorfor? Det er kanskje lett å tenke at vi her i Norge og i Ringsaker er heldige som bor i Europas ytterkant. Men se på de utfordringene som for eksempel Hellas og Italia har med flyktningstrømmen. Vi kan ikke med god samvittighet late som om vi ikke ser problemene eller la være å trå til.

Hvordan skal vi hjelpe? Det blir hevdet at vi hjelper mange flere mennesker med den samme økonomiske innsatsen hvis vi hjelper dem der de er i stedet for å ta imot dem som flyktninger i Norge. Det er helt sikkert riktig – hvis det hadde vært mulig å hjelpe dem i hjemlandet. Problemet er bare at det umulig i dagens situasjon. Det fungerer ikke å hjelpe flyktninger i et hjemland hvor de hver dag frykter for sitt eget liv. Først når urolighetene er slutt, gir det mening å gi hjelp der flyktningene kommer fra.

Vi som bor i rike Norge må være med på en dugnad i vår del av verden for flyktningene fra de hardest rammede områdene. De må ha et sted å bo til det blir trygt å vende hjem. Ved siden av at vi som nasjon må arbeide for fred, og for mulighet på sikt til gjenoppbygging av boliger og næringsliv i disse landene, må vi være åpne for å ta imot uvanlig mange flyktninger en periode.

Ringsaker kommune og vi som er innbyggere må også delta i dugnaden. Kanskje har enkeltpersoner husrom. Like ens har kanskje kommunen bygg som kan gjøre nytten? Ett eksempel er Jølstad skole, som nå står tom. Her er det gode hygieniske forhold og et skikkelig kjøkken. Ikke et hus som er ment til boligformål, men i en krisesituasjon må det være mulig med litt uvanlige løsninger.

Vi må håpe på at forholdene i hjemland normaliseres. Når forholdene tillater det, vil de fleste ønske seg hjem. Samtidig må vi være forberedt på at noen må bosettes fast på grunn av de sterke motsetningene det dessverre er blitt i mange områder. Men det viktigste er at vi som nasjon, kommuner og enkeltmennesker er innstilt på å hjelpe nå.

Les også
DEBATT Flyktningsituasjonen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00