Hamar Arbeiderblad hadde 9. august et oppslag om pasienter som ikke møter til avtalt time på sykehuset. Dette er en utfordring, fordi vi ønsker å gi alle pasienter best mulig behandling og oppfølging. Vi oppfordrer derfor pasientene om å gi beskjed hvis de ikke har anledning til å komme til avtalt tid, slik at vi kan tilby timen til andre som venter.

HA framstiller dette som at «folk gir blaffen i sine sykehustimer». Vi vil presisere at det er ulike årsaker til at pasienter ikke møter til avtalt time, både medisinske og andre årsaker. De fleste pasientene tar sine avtaler på alvor og møter godt forberedt når de skal på sykehuset.

HA skriver også at Sykehuset Innlandet «ikke liker trenden». Realiteten er at vi har jobbet målrettet med dette i flere år. Det har bidratt til at andelen pasienter som ikke møter til avtalt time i Sykehuset Innlandet er redusert de siste årene, fra 31.000 i 2013 til 25.900 i fjor. Det er positivt. Det er fortsatt for mange som ikke møter til avtalt time, men utviklingen går i riktig retning.

Vi håper at flere pasienter gir beskjed hvis de ikke kan komme til avtalt tid. Samtidig tror jeg vi som sykehus kan bli flinkere til å spørre pasientene om det er noe vi bør endre for å legge til rette for at flere kommer til sine timer.

Hvis vi får til dette kan våre fagfolk hjelpe enda flere. Det vil også bidra til at pasientene får kortere ventetid.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00