«Feil side av Mjøsa» er i ferd med å ta innersvingen på hedmarkingene.

Oppland Arbeiderblad skriver 3. februar at det er storkommune på gang. Gjøvik, Søndre land, Østre Toten og Vestre Toten skriver under en avtale om sammenslutning til den nye Vestoppland kommune. Ambisjonen er å sette seg i førersetet i Innlandet og bli størst med tilsammen 64000 innbyggere. På «vår» side skjer det heller lite, etter avisene å dømme.

NRK.no/HO melder fra stortingets spørretime samme dag følgende: «Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener høgskolene i Lillehammer og Hedmark bør være bekymret for framtida. – De kommer til å få store utfordringer i konkurranse med større og sterkere fagmiljøer».

Det har pågått et langvarig forsøk på å få til en sammenslåing av høgskolene i Hedmark, Lillehammer og Gjøvik, som beklageligvis har havarert. Høgskolen i Gjøvik er nå fusjonert med NTNU og har blitt en del av et stort forskingsmiljø. Nå haster det åpenbart å gjøre noen grep for ikke å bli stående alene som små og utsatte høgskoler.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert en prosjektorganisasjon i november 2015 for rask utbygging av Ringeriksbanen, strekningen Sandvika, Sundvollen-Hønefoss. Det er 40 kilometer dobbeltspor, halvparten i tunell. Byggestart 2019 og ferdigstillelse 2024. Dette prosjektet fikk raskt gjennomslag i Nasjonal Transportplan høsten 2015.

Hva vil dette ha å si om diskusjonene om trasevalg fortsetter i det uendelige og befolkningsutviklingen ikke når opp til forventninger og mål som er forutsetningene for IC-utbyggingen til Hamar og videre til Lillehammer? Det er svært viktig at trykket holdes oppe og at tidsplanen overholdes. Det er stor konkurranse om samferdselspengene.

På disse tre områdene går utviklingen fort, og det ser ut til at kommunene på den andre siden av Mjøsa ligger et hestehode foran. Som innbygger i regionen etterlyser jeg at politikere, høgskolefolk og andre med innflytelse på samfunnsutviklingen i vårt område er mer framoverlent så ikke Hedmark/Hamarregionen kommer i bakleksa på viktige områder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00