Nei, jeg tenker ikke på skumle mennesker eller snikende rovdyr, men på fartshumpene som er laget i Ottar Landfaldsveig (gamle «Linjeveigen»).

På en strekning på under en kilometer har vegvesenet klart å legge ti svære klumper av asfalt tvers over veien, i tillegg til veiinnsnevringer. Det blir under 100 meter mellom hver hump/klump, det. Alt for at bilistene skal holde seg under 30 km/t. I og for seg helt greit. Veien er ganske trafikkert og trolig kjørte noen over fartsgrensa tidligere. Det er fullt forståelig at beboerne ikke vil tolerere høyere fart.

Men disse kolossene av humper er jo farlige. Bilene kan ikke kjøre i nærheten av fartsgrensa, du må ned i 10-15 km/t for ikke å ødelegge fjæringer, støtdempere, hjuloppheng, felger, lavthengende eksosanlegg, styring og annet som det er greit å ha på bilen også etter at du har kjørt Otto Landfaldsvei. Har du i tillegg henger,- da har du skikkelige problemer.

Humpene hilses nok velkommen av beboerne. Men hvorfor ikke sette opp et par bommer som beboerne kan få koden til? Eller gjøre veien enveiskjørt med stopp ved Basterudveien? Gjennomkjøring synes ikke å være ønsket. Disse monsterhump/ - klumpene må da være konstruert feil.

Og hvorfor finnes det ikke en eneste markering ved noen av dem? Plutselig er de der, rett foran eller under deg. Du har ingen mulighet til å legge merke til fotgjengere, syklister eller møtende trafikk, du må bare konsentrere deg om å komme noenlunde velberget videre. Og plutselig dukker den neste opp. De ansvarlige: Gjør noe med dette, det vil være til det beste for både beboere, materiell og trafikanter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00