Et faktum er en sannhet med grunnlag i virkeligheten. Det er konkrete svar på konkrete spørsmål. Dette delvis i motsetning til en filosofi, der spørsmål om virkeligheten stilles, uten å gi de konkrete svar. 

Les også: Slik kan kulverten bli seende ut

Fakta er konkrete svar på hvor mye koster det, hvor mange hus må rives, hvor mange næringsbygg må erstattes, hvor mange kubikkmeter masse må flyttes osv.. Når det gjelder fakta kommer, kommer Østalternativet best ut på nær samtlige punkt i konsekvensutredningen.

Dette er tydeligvis ikke bra nok. Nå skal ikke jernbanebygging lenger styres etter fakta, men i langt større grad etter filosofi. Nå er det tro, håp og skremsler som skal bestemme hvor jernbanen gjennom Hamar skal gå. En tro på at høyhus i strandsonen vil være gunstig for Hamars utvikling, et håp om at dette vil gi flere togpassasjerer og et bedre miljø, og en skremsel om at en stasjon ved Vikingskipet vil gi Hamar to konkurrerende sentra. Det er stor grunn til å presisere at ikke noe av dette er fakta.

Det er således naturlig at mange nå reagerer med forskrekkelse, maktesløshet og sinne over Jernbaneverkets anbefaling. Og forundring over enkelte debattanters tydelige hamskifte.

Det er ingen som er uenig i at klimakrisen må løses, og at det må gjøres tiltak i alle ender. Men SMAT-planer ser dessverre ut til å være tuftet på en filosofi om at bensin- og dieselbiler skal være eksisterende i all evighet. Min filosofi er at dette er feil. Bensin- og dieselbilen vil bli faset ut, og det vil skje uten konsekvenser for folk flest.

Om 20 år vil det forhåpentlig ikke bli produsert noen bensin- eller dieselbil, og om 40 år bruker det ingen dem. Folk vil bruke El-biler med fornybar energi, og de vil være like enkle å lade som det i dag er å fylle bensin.

Dermed kan klimakrisen løses ved fortsatt å ta hele Norge i bruk. Folk trenger ikke å sentraliseres til svære høyhus, men det kan fortsatt bo folk både på Ridabu og Øvre Vang, og de kan til og med ta bil inn til jernbanestasjonen på Hamar, og parkere der.

Klimakrisen i verden må løses ved at oljeutvinningen reduseres og stoppes, ikke ved at folk i Ottestad skal måtte reise til Stange for å ta toget. Når folk velger å ta toget, er det ikke fordi det er miljøvennlig, men fordi det er enklest og best. Toget må være tilgjengelig for alle.

At det er nødvendig med en fortetting også i Hamar, er sikkert riktig, men det er tilstrekkelig med den fortettingen vi kan få til rundt Vikingskipet. Om ikke i avstand, så i alle fall i tid, vil Vikingskipet være nærmere Espern enn dagens stasjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00