Både I Østlendingen og Hamar Arbeiderblad onsdag 3. juli kan en lese at det er satt i gang politietterforskning etter at en bonde i Sør-Odal skjøt en ulv i ei saueinnhegning. Og i Østnytt på TV tirsdag 2. juli ble det gjort et stort nummer av at denne ulven ble skutt med hagle, og de var opptatt av om den kunne ha blitt påført unødige lidelser før den ble avlivet. - For det første mener de vel at denne ulven ikke burde blitt skutt før den hadde etterlatt seg store mengder sauelik, og for det andre ser de helt bort fra alle lidelsene den tidligere kan ha påført sine medskapninger.

Det er bestemt at det ikke skal være ulv i beiteprioriterteområder, og sau på inngjerdet innmark må vel i høyeste grad sies å være prioritert område? Hvorfor da gjøre et stort nummer av dette ved å sette i gang en storstilt politietterforskning? Er ikke det unødig bruk av ressurser?

Om en vanlig hund hadde kommet inn i denne innhegningen og bonden hadde skutt den, tror jeg neppe det ville blitt satt i gang noen politietterforskning. For hvis en løs hund truer husdyr på beite kan den avlives av nesten hvem som helst, og hvis den påfører noen av dyrene skade kan hundeeierren få store bøter for brudd på båndtvangsbestemmelsene og erstatningskrav. – Men om ulven river ihjel hundrevis sauer i beiteptioriterte områder, og det utbetales erstatning er det skattebetalerne som blir belastet dette på skatteseddelen, om de er enige i denne rovdyrpolitikken eller ikke.

Jeg mener det i første rekke burde være disse rovdyrverneorganisasjonene som på liv og død vil ha mest mulig store rovdyr gående fritt i naturen som skulle blitt belastet egne budsjett, for alle skadene og lidelsene disse dyrene påfører beitedyr og andre dyr i naturen.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00